• Fradragsregler
 • Sponsorer
 • Sponsorudvalget

De nye afskrivningsregler styrker erhvervslivets muligheder for at engagere sig i kulturlivet og bruge kunsten i virksomhedens dagligdag.

FLERE FORDELE FOR DIN VIRKSOMHED
Fradragsreglerne giver din virksomhed en række fordele og muligheder. F.eks. kan kunst have en positiv signalværdi over for dine medarbejdere og over for omverdenen:

I kan f.eks.:
Udsmykke virksomhedens lokaler og bygninger med kvalitetskunst. Det giver noget smukt at kikke på og forbedrer arbejdsmiljøet.
Engagere medarbejderne i udsmykning af lokaler og indkøb af kunstværker.
Støtte en lokal kunstner.
Støtte en særlig kunstart.

Derudover kan kvalitetskunst være en god investering.

HVAD SIGER REGLERNE?
Afskrivningsreglerne gælder for:
Kunstværker, der hænges op eller opstilles i virksomhedens lokaler.
Kunstnerisk udsmykning, der udføres som en del af bygningen eller de nærmeste omgivelser.

Kunstværker, der hænges op
Kunstværker, der hænges op i virksomhedens lokaler, kan afskrives med 25% om året. Hvis købesummen er på 11.300 kr. eller mindre, kan virksomheden trække hele beløbet fra i det år, kunstværket bliver købt.

Kunst som en del af bygningen
Kunstnerisk udsmykning, som udføres som en del af virksomhedens bygninger eller de nærmeste omgivelser, kan afskrives efter samme regler som afskrivning af bygninger – med 5% om året.

Hvad må man købe af hvem?
Kunstværket skal være et originalt billedkunstnerisk værk. Det vil sige et maleri, en skulptur, fotografisk kunst, installationskunst eller lignende. Det kan også være grafiske værker, men de skal så være fremstillet i begrænsede oplag, være nummererede og signeret af kunstneren.

Kunstværket skal være førstegangskøb og skal købes direkte af kunstneren eller et galleri, der har kunstværket i kommision.

Retten til at afskrive på køb af kunst kan ikke bruges, hvis virksomheden køber kunstværket af en kunstner, som er i familie med eller på anden måde nærtstående til virksomhedens ejer.

MERE INFORMATION
Kontakt jeres revisor, hvis I vil vide mere om afskrivningsreglerne for køb af kunst.
Find flere brochurer om nye skattefordele på kulturområdet på www.kum.dk
Læs lovteksten i lov nr. 1389 af 20. december 2004.

Brochuren, der indeholder ovenstående tekst, kan hentes >>> her

HOVEDSPONSORER

Buch Advokatfirma logo
1-VUC_logo-horisont.180_180
Logo-Nykredit_2015.180_180
Elteknik-logo.180_180
HjorteApotek.180_180
Logo-Nykredit_2015.180_180

SPONSORER

1-Stiftsbogtrykkeri.180_180
Beierholm.180_180
BennyHansen.180_180
BW-Madsen.180_180
Cafax.180_180
Degn.180_180
Engel.180_180
erik-pedersen-2.180_180
Ernst-Young.180_180
Fuglsang.180_180
Inspiration.180_180
Lægehuset Nørregade 40
Meyers Tegnestue
Ørkilds Optiker
Revisionscentret
Slagtergades installationsforretning
Taeppelager.180_180
Tandlægerne Nørregade Haderslev

Udvalgets navn:

 • Haderslev Kunstforenings Sponsorudvalg

 

Arbejdsopgaver:

 • Udvalget opgave er at samle midler til drift og renovering samt inventar til kunsthuset (Det Gl. Havnekontor og Vejerboden )
 • Opsøgning af sponsorer med henblik på kontraktskrivning
 • Vedligeholdelse af kontrakter
 • Vedligeholder sponsorlister, med løbende kopi til HKF
 • Vedligeholdelse af sponsortavle

 

Udvalgets sammensætning:

 • Udvalget består af 3 til 6 personer
 • Udvalget er selvsupplerende
 • Udvalget vælger selv sin ledelse
 • HKF har mulighed for at udpege et medlem til udvalget

 

Møder:

 • Udvalget mødes mindst 2 gange årligt, samt når formanden for udvalget finder det nødvendigt
 • Der udarbejdes et beslutningsreferat som sendes til formanden for Haderslev Kunstforening
 • Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede

 

Økonomi:

 • Udvalget har ikke egne midler
 • De overdragne midler bliver stående på en særskilt konto
 • Midlerne er båndlagt til drift og renovering samt inventar til kunsthuset (Det Gl. Havnekontor og vejerboden ). Midlerne administreres af Haderslev Kunstforening
 • Se HKF’s forretningsorden, der beskriver relationen mellem bestyrelse og udvalget samt brug af midlerne

 

Vedtaget af bestyrelsen i Haderslev Kunstforening 4.maj 2018.