• August 2022
 • Februar 2022
 • Januar 2022
 • Årsskiftet 21/22
 • August 2021
 • Marts 2021
 • Februar 2021
 • Januar 2021
 • Årsskiftet 20/21
 • Oktober/November 2020
 • Sommeren 2020
 • Marts 2020
 • Januar 2020
 • Oktober 2019
 • August 2019
 • April 2019
 • Februar 2019
 • Januar 2019
 • Oktober 2018
 • August 2018
 • Maj 2018
 • April 2018
 • Januar 2018

Medlemsorientering August 2022

Kære medlemmer og sponsorer august 2022

Hermed kan vi stolte og glade præsentere udstillingsprogrammet for 2022/23, vi åbner efterårets udstillingsrække med en højaktuel udstilling af Hanne Bang ”In a war someone must die”,- en særegen udstilling med utallige forskellige lommetørklæder gamle og nye med denne sentens på mange sprog. Udstillingen åbner 20. august og varer til og med 18.september. Der afholdes workshop d. 21. august ml. 13 og 15-velkommen!

24. september åbner en retrospektiv udstilling af væverier, malede billeder og keramik af Haderslev barnet Grete Balle f. 1926. Gennem et langt kunstnerliv meget berømt for sine avancerede væverier og her på udstillingen også nyere malerier og keramiske værker udvalgt af hende selv og hun deltager også i ferniseringen af udstillingen søndag d. 25. september.

Se også www.haderslevkunstforening.dk det eneste sted du kan se de rigtige åbningstider og andre relevante oplysninger.

Der arbejdes fortsat på den store byggeplads omkring Kunsthuset, men det ser ud til at adgangen til huset lettes i løbet af august og vi får reetableret vores the køkken som har været taget ned grundet vandskade. Fortsat er nemmeste måde at besøge Kunsthuset at køre til kajområdet og hen til Vejerboden, vi må godt parkere i åbningstiderne.

Vi er glade for nye medlemmer i Kunstforeningen og vi siger velkommen til dem. Nye og gamle medlemmer og vores sponsorer er grundlaget for at bestyrelsen kan arrangere interessante og professionelle udstillinger, og det må endelig ikke holde andre tilbage for at være med!

Foreningen har fået ny kasserer idet Carsten Moos indtræder i stedet for Anni Rindom og tak for det.

Vi har taget opfordringen alvorlig og udsendes kommende invitationer til ferniseringer pr. e-mail.

Vi glæder os til at se jer alle, bedste hilsner

på bestyrelsens vegne

Hans Vilhelm Bang fmd.

Medlemsorientering Februar 2022

Kære medlemmer og sponsorer februar 2022

Alt imens udstillingen Det går er velbesøgt, sender vi hermed invitation til næste fernisering af kunstneren Steffen Tasts udstilling ”Tyngdens Lethed”, bestående af mobiler, skulpturer og relieffer. Åbningen sker lørdag d. 26. februar kl. 14.

Vi har overstået stormen med få skader, dog mistede Vejerboden en del tagsten.

Vi havde et velbesøgt foredrag med Hans -Christian Davidsen om Nolde, mange gik forgæves på grund af misinformation, derfor arrangerer vi et nyt foredrag, nærmere herom når tid og sted ligger fast.

Kunstforeningen arvede en samling kunstbøger af Lizzie Jensens bo, disse bøger er til salg i bogkasser i Kunsthuset, til meget overkommelige priser, alle indtægter går til driften af foreningens arbejde.

Det er snart tid for generalforsamlingen der finder sted d. 30. marts på Haderslev hus, den afholdes i henhold til foreningens vedtægter og nærmere information udsendes senere pr. mail.

NORDART

Bestyrelsen planlægger tur til den internationale Kunstudstilling Nordart i Büdelsdorf, i august, nærmere herom i næste medlemsudsendelse.

Filmaften

Bestyrelsen er i gang med at arrangere den årlige filmaften samt kunstforedrag i efteråret/foråret 2022/23

De bedste hilsner og på gensyn i kunsthuset

bestyrelsen

Hans Vilhelm Bang, fmd.

Medlemsorientering Januar 2022

Kære medlemmer og sponsorer januar 2022

Vi er på vej ind i det nye år og tager fat på nye opgaver og på at realisere udstillingsaftalerne i vores program med fornyet energi og nysgerrighed.

Vi er dog endnu ikke kommet ud af disse mærkelige år, hvilket ses på afholdelsen af den kommende generalforsamling d. 30. marts! Herefter håber vi at medlemsåret fra 1/1 til 31/12 træder rigtig i kraft.

Ved sidste generalforsamling havde vi, for at lette indsatsen med udlodning af indkøbte værker, ordnet det således, at det kun var de tilstedeværende, der kunne vinde i lotteriet. Det blev ikke modtaget lige godt af alle og på bag -grund af en række henvendelser, har bestyrelsen besluttet at der afsættes 50% af de indkøbte værker til henhv. de tilstedeværende og de der ikke deltager i generalforsamlingen.

Efterårets udstillinger har været godt besøgt og bestyrelsen har afholdt 4 møder i efteråret. Foredragene i samarbejde med Haderslev Bibliotekerne var en stor succes, som vi arbejder på at videreudvikle i 2022.

Vi afventer spændt på hvorledes adgangsvejene til Kunsthuset kommer til at se ud, når det omfattende havnebyggeri begynder i 2022.

Desværre har vi i de sidste 2 år tabt mange medlemmer, som vi håber, vil vende tilbage til foreningen inden længe!

Vi prøver at informere flere gallerier o.a. med henblik på at øge kendskabet til Haderslev Kunstforening og vores kunstformidlende arbejde.

Stor tak til vores sponsorer, uden hvis støtte vi ikke vil kunne gøre det vi gør. Tak og på gensyn i 2022.

Der er afhentet 50 billetter til foredraget om Nolde og Nazismen d. 26. januar på Rådhuset indgang B, derfor er der billetter ved døren.

Kommende udstillinger:

Vores første udstilling med Ida Ferdinand (DK) og Siri Kollandsrud (NO), DET GÅR, åbner d. 15. januar og bevæger sig i rummet mellem natur og kultur med mange udtryk, installationer og malerier. En dialog mellem to kunstnere og deres syn på natur og kultur.

26. februar åbnes udstillingen TYNGDENS LETNED, med værker af Steffen Tast (Århus). En særegen udstilling med mobiler, skulpturer og relieffer. Gæstende grene som modsætning, til det kunstige og retlinede.

2 unge kunstnere indtager i det nye år den Kgl. Vejerbod som fælles atelier. En del af Kunstforeningen med nyt liv og aktivitet.

Vi påvirkes ikke meget af corona-restriktionerne, dog må der kun være 1 gæst, pr 4 m2, dvs. 18 i alt samtidig. Der skal vises coronapas og benyttes mundbind, og afspritning af hænder, som det ser ud i skrivende stund.

På godt gensyn i det nye år, til kunstneriske oplevelser for nysgerrige unge som ældre.

Gode ideer modtages altid gerne, både hvad angår personer til bestyrelsen, udstillinger, foredrag m.v.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Hans Vilhelm Bang, fmd.

Medlemsorientering Årsskiftet 2021/22

Kære medlemmer

Hermed årets sidste medlemsorientering. På generalforsamlingen blev det vedtaget, at medlemsåret følger kalenderåret og det betyder for 2022, at der sker en mindre overlapning af kontingentindbetalinger. Kontingentet for 2022 opkræves i løbet af januar 2022.

På det konstituerende bestyrelsesmøde d. 14. oktober, kom bestyrelsen til at se således ud:

Formand: Hans Vilhelm Bang (varetager desuden bygningssyn, hjemmeside)

Næstformand: Hanne Christiansen, presse pr. og Kgl. Vejerbod

Sekretær: Kirsten Petersen (indtil nyvalg på generalforsamlingen i 2022, d. 30/3!))

Kasserer: Anni Rindum

Andre opgaver: Nynne Sanderbo Martinussen, ansvarlig for Facebook og Instagram, samt kgl. Vejerbod.

Medlem af bestyrelsen: Carsten Moos, nyvalgt. Tak til Søren Kistorp for indsatsen.

Suppleanter: Jeppe Vinum, Conventus, medlemskartotek, reorganisering heraf.

Helene Stub Holmberg, ajourføring af indkøb til drift af huset.

Ansvarlig for vagtplaner: Ilse Møller-Tallingbjerg.

Desuden besluttede bestyrelsen at udlodning for fremtiden sker til de tilstedeværende på generalforsamlingen og at onsdagens åbningstider pr. 1/1-2022, vil være 16-18.

Onsdag d. 10. november kan medlemmer få fribilletter til foredraget om Emil Nolde og nazismen, Hans-Christian Davidsen, Flensborg Avis, gæster os d. 20. Januar kl. 19,

NB i Rådhusets afd. B . 1 billet pr. medlem efter først til mølle-princippet.

Ellers velkommen til en storslået udstilling om og med den barske islandske natur, med værker af Helga Kristmundsdottir (Island/DK) ”Urlandskabets billeder”, som åbner d. 6. november og er åben til og med 12. december.

I januar åbner vi en udstilling af Ida Ferdinand (DK) og Siri Kollandsrud(NO/DK) med titlen ”Det går”. De to kunstnere spiller op mod hinanden i Kunstforeningens lokaler i en dialog med farve, poesi og natur. Maleri, objekter og andre naturrelaterede effekter! Udstillingen åbner d. 15. januar og varer til 20. februar 2022.

Bedste efterårshilsen og på gensyn i Kunsthuset

På bestyrelsens vegne

Hans V Bang, fmd.

Medlemsorientering august 2021

Kære medlemmer

I skrivende stund er en ny varmebølge på vej og forhåbentlig har alle mulighed for at nyde en god sommer. Lige nu ser det ud til at Kunstforeningen ikke rammes af flere restriktioner, men at besøg i Kunsthuset kan ske uden at vise Coronapas, ikke behøver mundbind, blot spritte hænderne og holde en meters afstand, så kan omkring 20 besøge os på samme tid, – en ny normal venter os forude og det er godt.

Programfolderen har fået et nyt udtryk, forsiden præges af et billede fra den først kommende udstilling ”Sticks and Bones”, med værker af billedkunstneren og designeren Birgit Østergaard, Aarhus. Og så er al informativ forenings tekst samlet på den ene side af folderen og udfoldet, ses årets udstillingsprogram samlet med relevante omtaler udstillingstidspunkter og foredrag m.v.- lige tid at hænge op hvor det ønskes.

Der er 8 udstillinger på vej og deraf en særlig jubilæumsudstilling som stifteren af Sønderjysk Figurteater, Mona Damkjær, står for, denne udstilling finder sted i Kgl. Vejerbod i anledning af Trekants festivalen.

Vi synes at det er bemærkelsesværdigt at udstillingen er præget af internationalt orienterede kunstnere, og deriblandt en designer som Birgit Østergård, en tradition vi gerne vil stå ved.

I samarbejde med Haderslev Bibliotekerne arrangerer vi to foredrag i relation til Vilhelm Hammershøj, om kunstneren, af Henrik Wivel og om bogen ”Kvinde set fra ryggen” af og med forfatteren, Jesper Wung-Sung, på Månen. Reduceret pris for medlemmer af Kunstforeningen (husk medlemskort sammen med billet).

Det tredje foredrag holdes af journalist ved Flensborg Avis og forfatter Hans -Christian Davidsen om sit arbejde med Nolde og nazismen, dette foregår på det nye rådhus.

Vi håber vi ser meget til jer og evt. nye medlemmer. Vi vil også gerne pege på behovet for kandidater til bestyrelse, med henblik på den kommende generalforsamling d. 5. oktober på Månen.

Med denne medlemsudsendelse følger årsfolderen, invitation til udstillingen ”Sticks and bones”, af Birgit Østergaard, samt medlemskort.

Velkommen til at spændende kunst år.

Bedste hilsner

På Bestyrelsens vegne

Hans Vilhelm Bang, fmd.

Medlemsorientering marts 2021

Kære medlemmer, det nye år er i fuld gang, foråret melder stille sin ankomst og vi har nu gang i årets 2. virtuelle udstilling med fotogravure af Vibeke Jerichow og Birgitte Munk.

Efterfølgende, 10/4 – 15/5 præsenterer Sodaovnslauget, huset af Studio Keramik v/Susan Lange, VERA-SODA brændte keramiske værker af 8 ud af 10 medlemmer.

Se mere på www.haderslevkunstforening.dk

Foråret afsluttes med Ulrike Kirchner fra Wittenberg, med bl.a. malerier.

Efterårets udstillinger er planlagt og information herom kommer senere.

Vi medsender en huskeseddel på medlemskontingentet for 2021, der er uændret.

Vi har, grundet den aktuelle Corona situation ikke arrangeret foredrag eller lign.

I efteråret, men vi satser på at der kommer åbningsmuligheder måske allerede i april og helt senere og derfor udkommer vores folder først i midten af august-.

Vi glæder os til at se jer i virkeligheden igen. Til klassiske ferniseringer, træf for tilsynsfolket/vagterne og sponsoraktiviteter- når vi kan igen!

De allerbedste hilsner

På bestyrelsens vegne

Hans Vilhelm Bang, fmd.

Medlemsorientering februar 2021

Kære Medlemmer og sponsorer:

I håbet om at alle medlemmer er kommet rimelig godt igennem årsskiftet og se frem til et nyt år med færre restriktive udfordringer, udsender vi årets første medlems -orientering.

Årets første udstilling er løbet godt af stablen, både i Kunsthuset og på vores hjemmeside og den næste udstilling er på vej, d. 28/2 åbner vi udstillingen med bl.a. fotogravure og grafik af Vibeke Jerichow og Birgitte Munk.

For at være sikre på at kunstnernes og vores egne anstrengelser kommer medlem -erne til gode, og uanset restriktionerne, vises udstillingen også på foreningens hjemmeside www.haderslevkunstforening.dk . Ikke fordi vi synes at det er den bedste måde at vises kunst på, men fordi vi vil være sikre på at flest muligt kan få værkerne at se. Vi ved jo endnu ikke, hvornår restriktionerne løsnes eller strammes, uanset  vil vi udsende en meddelelse derom. Udstillingen varer indtil 5. maj. Evt. interesse i at se nærmere på værkerne eller evt. købsinteresse bedes sendt pr. mail til formanden på hvbang@compaqnet.dk.

Årets generalforsamling, er igen udskudt af hensyn til det mulige deltagerantal og ligger nu d. 22. september 2021- meddelelse om sted og dagsorden udsendes 3 uger før.

I øvrigt fortsættes udstillingsprogrammet som tidl. meddelt og vi håber på snart at se jer i Kunsthuset, til klassiske ferniseringer og i åbningstiderne der fortsat vil være onsdags 16-19, lørdage, søndage og helligdage 13-16.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Haderslev Kunstforening af 1925

Medlemsorientering januar 2021

Kære medlemmer

Så gik det alligevel som forventet, vi lukker ikke op som vi drømte om. Men vi har, i samarbejde med Rasmus Bjørn, valgt at benytte en digital udstillingsform, so så kan ses på www.haderslevkunstforening.dk, under udstillinger.

Det er ikke en optimal udstillingsmåde, men bedre end ingenting.

Derfor vil jeg på bestyrelsens vegne indbyde til jer til at besøge udstillingen i den digitale verden. Klik på billederne og se hvad værket hedder, hvor stort det er i virkeligheden og prisen. Anni Rindum, medlem af bestyrelsen, bringer sin åbningstale, der skulle have været benyttet d. 9. januar.

Hvordan det går med den kommende udstilling, kan vi ikke sige noget om nu. Vigtigt er det at tage kunstnerne og vores aftaler med dem, alvorligt

Vi holder fast og holder ud og ser frem til en ny normal virkelighed

De bedste hilsner og ønsker

På bestyrelsens vegne

Hans Vilhelm Bang,

Haderslev d. 18. januar 2021

Medlemsorientering årsskiftet 20/21

Kære medlemmer og sponsorer:

Med ønsket om en glædelig højtid og et langt mere overskueligt nyt år, kan vi hermed orienterer om forårets udstillinger og andre relevante aktiviteter:

09.01. – 14.02.

Rasmus Bjørn, nye værker, olie på lærred og papir

Generalforsamling på Månen/Bispen 31. marts kl. 1900

27.02. – 05.04. (inkl. påske, 05.04. er 2. Påskedag)

Vibeke Jerichow, Birgitte Munk – grafik, fotogravure

10.04. – 16.05. inkl. Kristi himmelfartsdag

Sodalauget, Keramik  m. Hanne Marie Leth Andersen, Bente Sindahl Jensen, Susan Lange, Tove Skov Larsen, Nina Lund, Ellen Madsen, Lova Nyblom, Karen Lisbeth Rasmussen, Ulla Sonne

————————————————————————–

16.05. – 24.05. (pinse, 24.05. er 2. Pinsedag)

ARTISKOK og Haderslev Kunstskole med 2 udstillinger

05.06. – 04.07.

Ulrike Kirchner, Wittenberg, malerier m.m.

Vi vil hermed sige tak for manges interesse for foreningens udstillingsaktiviteter, som selv- følgelig fortsat er præget af covid-19 virus faren.  Vi satser på, at der i 2021 også kan blive tid til foredrag indenfor kunsten og andre aktiviteter. Der udkommer ikke en udstillings-folder for forårssæsonen, men muligvis for efter året og foråret 2022, hvis den almene situation ændres til noget mere håndterligt.

Vi glæder os til at mødes med jer i et spændende forårsprogram,

På bestyrelsens vegne

Hans Vilhelm Bang, fmd. Haderslev d. 17. december 2020

 

Alle udstillinger arrangeres i forhold til den aktuelle Corona instruks fra regeringen.

Medlemsorientering Oktober/November 2020

Kære medlemmer og sponsorer.

Langt om længe fik vi gennemført en rolig generalforsamling, trods store opgaver.

Men resultatet blev en godkendelse af bestyrelsens beretning, regnskab og vedtægtsændringer. Behageligt styret af Orla Bryld Mortensen. Og der blev valgt 1 nyt bestyrelsesmedlem: Nynne Sanderbo Martinussen, leder af Ehlers samlingen, genvalgt blev Kirsten Petersen og som suppleant valgtes Ilse Møller-Tallingbjerg. Et hjerteligt velkommen i nyt arbejdstøj.

Beretningen ligger på kunstforeningens hjemmeside www.haderslevkunstforening.dk.

Af ændringer i vedtægterne, er det vigtigt at pege på, at der er tilføjet regler for en ekstraordinær generalforsamlings afholdelse. At foreningen styres af en bestyrelse på 6-8 medlemmer og 1-3 suppleanter, denne fleksibilitet er vigtigt i for foreningens fremtid. Der er desuden fastsat en tegningsret for formand og kasserer. Hermed er vedtægterne ajourført og tidssvarende.

Den nye bestyrelse, ser således ud: Kasserer Anni Rindum, sekretær Kirsten Petersen, næstformand Hanne Christiansen (PR-ansvarlig) og formand Hans Vilhelm Bang (web ansvarlig), desuden består bestyrelsen af Søren Kistorp (vagtplaner pt) og Nynne Sanderbo Martinussen (Bygningstilsyn).

Foreningens fremtid og indhold er ofte til drøftelse, og bestyrelsen har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der består af Hanne Christiansen, Nynne Sanderbo Martinussen og Ilse Møller-Tanningbjerg, der skal se på mulighederne for at øge aktiviteterne i og omkring Kunsthuset, med særligt henblik på brugen og udnyttelsen af Vejerboden. Som nye initiativer har bestyrelsen besluttet at forlænge alle udstillinger fra 2021/2022 til 6 uger frem for 4. uger, det giver færre udstillinger, men bedre tilgang til udstillingerne. Begge dele til gavn for bestyrelsen og kunstnerne.

Der er mange måder at fremme interessen for kunsten på, i al sin forskellighed, Kunstforeningen har nogle rammer, inde som ude, som måske kan benyttes på andre måder end hidtil, måske tiltrække andre kunstnere og interesserede i en yngre alder til.

Kunstforeningen har siden 1925 præsenteret såvel ældre kunst som samtidskunst og der vil fortsat være en del af indsatsen, men formen kan være forskellig, som den også tidligere har været

Foreningen skal desuden sikre sin overlevelse i form af kunstinteresserede der stiller op til valg til bestyrelsen på den kommende generalforsamling i 2021. dette være en alvorlig opfordring til vores medlemmer om at pege på egnede person til poster såsom kasserer m.v.  Der er store spændende udfordringer for bestyrelsen for Haderslev Kunstforening nu og i fremtiden, der må jo være personer der holder af positive udfordringer i vores område!

I denne sammenhæng er der et andet vigtigt led og det er de personer som på fin vis

er tilsynsvagter på alle vores udstillinger, de er også med til at ting kan lade sig gøre og finder sted. Tak for det.

Sidst men ikke mindst, er der interessante udstillinger netop nu og på bedding:

3/10 – 25/10: Ann Sloth, væver og Kim Holm, keramiker, nye værker.

31/10 -15/12: Kunstnergruppen Riimfaxe udstiller ”Venskab, en artist book”.

25/11 kl. 1900 Filmaften med en udvalgt film.

9/1-14/2 2021: Kunsthåndværkeren Birgit Østergaard, lys, papir o.a. Århus

Mere om kommende udstillinger i næste Medlemsorientering.

Her vil vi gerne sige tak til afgåede medlemmer og suppleanter af bestyrelsen på det sidste,

Tak for indsatsen til: Jørn Andersen, Grethe Borg, Kirsten Juhl, Erik Kock og Dorthe Clausen.

Har du ideer du gerne vil præsentere eller bidrage til arbejdsgruppen vedr. foreningens fremtid, eller kan pege på egnede bestyrelsesmedlemmer er du velkommen til at kontakt fmd. Hans V. Bang på 25674948.

Med venlighilsen og på godt gensyn i Kunsthuset, på bestyrelsens vegne

Hans V Bang, fmd.

Medlemsorientering Sommeren 2020

Kære medlemmer og sponsorer

Det er komplicerede tider vi lever i, men vi er nu meget glade for, at det er muligt at genåbne Kunstforeningen i Kunsthuset, og glæder os til at se jer til efterårets udstillinger, hver med sine kvaliteter og fine oplevelser af forskellige kunstneriske udtryk.

Kunsthuset åbner med den fotografiske udstilling Med Mit Blik, med fotografier udført af Søren Thorsen, Vojens. En stor udstilling med mange vinkler og synsvinkler, men alle med Søren Thorsens særlige blik for nuets udtryk.

Udstillingen åbner lørdag d. 15. august kl. 13 og ferniseringen finder sted kl. 14, hjertelig velkommen. Er vejret til det, afholdes ferniseringen udendørs, idet der kun kan være 15 i huset samtidig.

Mens udstillingen løber til d. 20. september, vil der hver onsdag være ”filmvisninger kl. 17 introduceret af Søren Thorsen. Der er gratis adgang og begrænsede pladser – 12 personer. Bestil plads på 25674948.

Næste udstilling fokuserer på keramikken og billedvævninger, idet keramikeren Kim Holm og billedvæveren Ann Sloth udstiller deres værker fra lørdag d. 26. september til og med d. 25. oktober.

Året afsluttes med den udstilling, vi måtte aflyse, som medlemmer af kunstnergruppen RIIMFAXE står for. Venskab -en artistbook. 10 kunstnere fra Danmark, BRD og Sverige giver deres bud på kodeordet venskab ud fra festligholdelsen af 1920 i år. Kunstforeningen har indbudt gruppen til udstillingen og regner med, at der kan komme en mindre publikation ud dertil.

Foreningen kunne i juni glæde sig over afsløring af et stort gavlmaleri af kunstneren Andreas Welin, i Storegade i indkørslen til hotel Norden, megen fin omtale og ros fra mange sider kan resultere i flere projekter inden for gavlmalerier.

Den aflyste generalforsamling forventes afholdt på Månen, i Bispen kulturhuset, d. 9. september kl. 1830. men vi er endnu usikre på hvor mange vi vil kunne være. Først til mølle, princippet, gælder her.

Der vil i løbet af november blive arrangeret en kunstfilm aften- nærmere derom senere.

Kunsthuset har fået de sidste vinduer restaureret og en ny hoveddør er undervejs.

Forårssæsonen er under planlægning og de tre planlagte udstillinger forventes offentliggjort på vores hjemmeside www.haderslevkunstforening senere på efteråret.

På grund af de flytninger og aflysninger af udstillinger vi har været tvunget til, udsender vi ikke i år noget årsprogram, men udsender som vanligt invitationer til medlemmer og sponsorere, med håbet om at mange vil benytte lejligheden til at besøge foreningen i Kunsthuset. Mulige kandidater til bestyrelsen imødeses med interesse, uanset alder og køn. Kontakt evt. formanden derom. Yngre medlemmer er velkomne!

De bedste hilsner

på bestyrelsens vegne

Hans Vilhelm Bang, fmd.

Medlemsorientering Marts 2020

Kære medlemmer: Kunsthuset d. 18. marts 2020

Bestyrelsen har endnu engang måtte vurdere de omstændigheder og krav som samfundet må rette sig efter og dermed har vi taget beslutningen om, at lukke Kunsthuset indtil august, hvor vi viser udstillingen På den anden side, et dansk/Flensborgsk samarbejdsprojekt med fokus på billedkunst, musik og workshops for unge i kunst og musik. Partner i projektet er Flensborgs Skibsfartsmuseum, samt lokale kunstnere i Flensborg og kulturaktører i Haderslev.

Derfor udgår udstillingen med Riimfaxe, ”venskab en Artist book” og vi satser på at den kan komme i hus i oktober 2020. 

Desuden udgår ”Urlandskabets billeder” af Helga Kristmundsdóttir, men forventes i løbet af 2021, juni eller august.

Foredraget med Jørn Buch d. 1. april aflyses.

Vi er i fuld gang med at arrangere efteråret 2020 og håber at vi kan udsende en udstillingsoversigt over 2020/2021 i begyndelsen af august. Men ingen kan love os at det bliver muligt.

I betragtning af, at generalforsamlingen måtte aflyses og vi dermed ikke fik gennemført valg til bestyrelse eller rettet vores Vedtægter, satser vi på at vi kan gennemføre en ny generalforsamling i løbet af september.

Som så mange andre kulturaktive i Danmark, er vi selvfølge ikke glade for de tilstande der råder og vi er kede af udsættelser og barske ændringer i udstillingsprogrammet- både overfor vores medlemmer og kunstnerne. Men vi er også overbeviste om, at den indsats der gøres fra regering og myndigheder er præcis og rigtig. Og det bakker vi op.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vi satser på jeres accept og beder om at der indbetales kontingent for foreningsåret, 1. april 2020 – 30. marts 2021.

Beløbet for enkelt medlemmer er uændret: 300 kr.  

Unge under 25 år: 100 kr.

2 personer på samme adresse: 480 kr.

Og virksomheder: 650 kr. årligt.

Beløbet bedes overført til Nykredit Bank: 5479-3385008 og husk at opgive navn/navne, så vi er sikre på hvem der betaler. Seneste betaling 30. april. Tak.

Vi glæder os til at gense vores medlemmer til efteråret.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Hans Vilhelm Bang fmd.

Medlemsorientering Januar 2020

Kære medlemmer & sponsorer
Rigtig godt nyt år. Vi er i gang med forårssæsonen 2020 og nye udfordringer. Vi glæder os til at præsentere 2 af de kommende udstillinger, nemlig Ler og Maleri af filmmageren og keramikeren Katrine Nyholm, Silkeborg og malerier i særlig teknik af Jon Erik Nyholm, København. En unik udstilling som ingen bør gå glip af. Åbning d. 18. januar kl. 13. Udstillingen varer til d. 16. februar. (ikke den 20, som der står i invitationen).

Den anden udstilling, Fragmenter af Rum, med værker af Annette Gerlif, Viborg, med bl.a. rum og arkitektur i abstrakter former, åbnes d. 22. februar kl. 14. Udstillingen kan ses lørdage/søndage 13-16 samt onsdage 16-19 og slutter d. 22 marts.

I december modtog Kunstforeningen 91000 kr. fra SE Vækstpuljen, Nordlys til ny belysning i Kunsthusets udstillingsrum. Et behov foreningen har haft i flere år, og som vil gøre, at vi nemmere og strømbesparende kan sætte det rette lys på de fleste udstillinger. Faktisk er årets første udstilling en form for premiere på det nye lys. Med assistance fra Haderslev Kommune er beløbet suppleret, så alt lys har kunnet skiftes ud i én ombæring. Tak til SE Vækstpuljen og Haderslev Kommune, Teknisk forvaltning.

Den næste drøm, der gerne må gå i opfyldelse, er at rejse loft til kip i den store sal, det vil give et mere æstetisk råt look og en bedre og større oplevelse af kunst i forskellige kategorier og større formater.

Til den store udstilling ”8. juli” udgav Haderslev Kunstforening og Historisk Arkiv et ledsagehæfte til udstillingen, redigeret af Arthur Mathiesen. Medlemmer kan få dette illustrerede skrift gratis og andre kan erhverve det til 50 kr. Spørg efter det når du besøger kunsthuset og vis eventuelt dit medlemskort for at få det gratis.

I år finder generalforsamlingen sted tirsdag d. 11. marts, på Haderslev Hus i Slotsgade. En fornem bespisning er på programmet. Sønderjysk Tapas med a) Mousse af Årø-ørred i sprød butterdej og urter, b) Unghane terrin med rygeost og bagte tomater, c) Gravad Hereford fra Elmegården m. cremet blomme og kornost, d) Langtidstilberedt frilandsgris i kraftig rødvinsglace med timian vendte kartofter, e) Elmegårdens blåskimmelost med hjemmesyltede pærer på ristet rugbrød samt Gammeldags æblekage med æbler fra Hørregaard.

Der udsendes separat indbydelse, program og frister for deltagelse, spisning m.v.

Vi håber på et godt og fyldigt fremmøde.

Bedste hilsner og ønsker for det nye år.

På vegne af bestyrelsen

Hans Vilhelm Bang

Fmd.

I april 2025 fylder foreningen 100 år, hvorledes kan vi fejre dette på behørig vis, forslag modtages gerne!

Medlemsorientering Oktober 2019

Kære medlemmer: 

I skrivende stund er den meget besøgte udstilling ”8. juli”, stadig åben for publikum- sidste dag er søndag d. 20. oktober- og husk der er åbent også onsdage 16-19.

Salvador Dali

Er hovedperson i den efterfølgende udstilling. Fernisering d. 26. oktober kl. 14 og udstillingen er åben til og med d. 24. november. Udstillingen rummer 101 værker fra samleren Peter Olufsens samling. Udstillingen er skabt i samarbejde med Galleri Rasmus og daligalerie.com.

Der holdes foredrag om Dali af Peter Olufsen onsdag d. 6. november kl. 19. Medlemmer gratis adgang andre 75 kr. Peter Olufsen fortæller og viser billeder fra Salvador Dali’s forunderlige verden. Foredraget foregår i Kunsthuset på Jomfrustien.

Julesalgs-weekend

I weekenden d. 30. november og 1.december afholdes Kunstforeningens ”Julesalg 2019” af Kunst og Kunsthåndværk, åbningstiderne er kl. 11- 16 begge dage, deltagende kunstnere og kunsthåndværkere vil kunne ses på foreningens hjemmeside fra medio november.

Kultunaut

Er navnet på en af Danmarks største databaser for bl.a. kulturarrangementer og da Haderslev Kommune, Visit Haderslev og Det sker i Haderslev har indgået et samarbejde med Kultunaut, ligger Haderslev Kunstforenings aktiviteter selvfølgelig også der fra D.D.

Kunstfilmaften

Onsdag d. 20. november afholder vi en filmaften med film og kunstnere. Kl. 19. Og der vil være mulighed for at få øl eller vin. Kun for medlemmer, gratis adgang.

Januar

Det nye år starter lørdag d. 18 med fernisering på udstilling af værker af Keramikeren Katrine Nyholm, Silkeborg og grafikeren Jon Erik Nyholm. Nærmere om dette i næste medlemsudsendelse.

 

På bestyrelsens vegne

Hans Vilhelm Bang, fmd.

Medlemsorientering August 2019

Så er der ikke lang tid til efterårets første udstilling med medlemmer af kunstnergruppen Sæhrimner med fernisering d. 10. august kl. 14. 

Samtidig tager vi hul på en ny åbningstid som er onsdage 16-19. En vis efterspørgsel på andre åbningstider end lørdage/søndage prøver vi hermed at tilgodese – mindst 1 år.

En af de store satsninger er udstillingen 8. juli med værker af Anders Moseholm i store formater og mindre. Titlen er selvfølgelig dagen for Damkatastrofen 1959. Malerier m.v. inspireret af de ikke-fortalte erindringer, af tavshedens ikke fortalte fortælling, men den pludselige viden om hændelse som fandt sted i virkelighedens verden, men ikke oplevet eller erfaret af kunstneren.

Tavsheden blev brudt, vi har fået bøger der siger det er rigtigt, vi har erindringer og ofre, mindesten- så det skete altså.

De store og smukke malerier af Anders Moseholm er udtryk for en kunstners personlige vision, skabt på det han erfarede sent i sit liv.

I anledning af udstillingen udgiver Haderslev Kunstforening i samarbejde med Historie Haderslev et hæfte med artikler bl.a. af historikeren Bo Lidegaard og kunstkritikeren Lisbeth Bonde og er på ca. 36 sider.

Bo Lidegaard holder foredrag om Damkatastrofen tirsdag d. 17. september kl. 19 på Månen i Bispen. Billetter fås på www.HistorieHaderslev.dk, men medlemmer af kunstforeningen kan ved at bestille billet på vores mail kunsten6100@gmail.com, opgiv navn, medlemsnummer og mail. Alle medlemmer, der har mulighed for at gøre dette, kan få billetterne for 50 kr. stk. inden d. 15. august, hvorefter prisen er 85 kr. De bestilte billetter vil kunne afhentes onsdag d. 21. august ml. 16-19.

Vi vedlægger foreningens årsprogram som det ser ud nu og relevante oplysninger og evt. tilføjelser og ændringer findes på hjemmesiden www.haderslevkunstforening.dk  og i kommende medlemsorienteringer.

Hjertelig velkommen til et spændende efterår, på bestyrelsens vegne, 

Hans Vilhelm Bang, fmd. 

Medlemsorientering April 2019

Efter flere meget velbesøgte udstillinger, en igangværende flot grafisk udstilling med værker af Tine Hind, Aarhus, og en tæt besøgt generalforsamling, ser vores verden nu således ud:

Den nye bestyrelse består af Hans Vilhelm Bang, formand, Anni Rindum, næstformand, sekretær Kirsten Petersen, kasserer Jørn Andersen, PR/Marketing Hanne Christiansen, bygningstilsyn Søren Kistorp, indkøbsansvarlig Kirsten Juhl, Erik Koch og suppleanterne Grete Borg og Dorthe Clausen.

Bestyrelsen har taget fat igen og arbejder bl.a. på ændring af åbningsdage i forhold til nu.

Endnu resterer to spændende udstillinger: Kunstfotografi af arkæologen og fotografen Henrik Brahe. Udstillingen ”ARCH HANDS” om og med de hænder, – uden dem kunne intet foretages. Den meget vel estimerede fotograf er med til åbningen d. 27. april kl. 1400, hvor han også vil præsentere sin nye bog. Han holder ligeledes et foredrag om sit fotografiske arbejde søndag d. 19. maj kl. 14.

Lørdag d. 8. juni åbnes en udstilling med grafiske værker af Povl Christensen (1909-1977). Han er en af vores store grafikere og bogillustratorer, og udstillingen viser centrale værker fra hans produktion bl.a. Jammers Minde og Saxos Amled. Professor Mogens Pahuus (AAU) holder foredrag om Povl Christensen d. 13. juni: 19-21. Arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Efterårets første udstilling med kunstnergruppen SÆHRIMMER har fernisering d. 10. august. Og næste programfolder publiceres omkring 1/8.

Rigtig gode forårsønsker

På bestyrelsens vegne,

Hans Vilhelm Bang

Fmd.

Kommentarer & forslag m.v. kan sendes til Kunsten6100@gmail.com

Medlemsorientering Februar 2019

Vedlagt indkaldelse til foreningens generalforsamling 2019, der finder sted på Hotel Norden i Storegade Haderslev torsdag d. 14. marts fra kl. 18.30. Se indkaldelse her.
Parkering kan ske bag hotellet med parkeringsbillet – ved indkørslen udleveres fra kl. 17.45 gratis parkeringsbillet, som skal lægges i bilens forrude.
Der skal ikke ske tilmelding til selve generalforsamlingen, men derimod til den efterfølgende spisning. Foreningen yder et tilskud hertil.
Hotel Norden sætter fra start på generalforsamlingen isvand + lidt frugt frem til alle – yderligere drikkevarer kan købes før generalforsamlingen.
Tilmelding til og betaling for spisning skal af hensyn til bestillingen ske senest mandag d. 11. marts til Kirsten Hansen – jf. indkaldelsen.

Næste udstilling
i Kunsthuset Det gamle Havnekontor er med værker af Kamma Svensson – jf. udsendt ferniseringskort i januar måned. Fernisering: lørdag d. 23. februar kl. 14 – 16.
Vedlagt invitation til udstillingen med kunstneren Tine Hind, Århus i marts – april.
Bemærk, at der til denne udstilling er indlagt et foredrag om kunst ved Trine Hind: mandag d. 8. april kl. 19 – 21 under titlen: ”45 år med sværte under neglene”

Cykelstativ er nu opsat ved Det gamle Havnekontor – til venstre for hovedindgangen.

Havstigningen onsdag d. 2. januar var igen oppe omkring hele Det gamle Havnekontor og Vejerbod. Heldigvis uden at vandet kom ind under hovedbygningen – sandsække afskærmede udluftningskanalerne. Men vejerbodens sokkel har ikke godt af vandet.
Bestyrelsen håber på sigt, at Haderslev Kommune får lavet en permanent beskyttelse af
bygningerne på havnen.

Foreningens medlemmer opfordres ved indgangen til et nyt kontingent år til at være behjælpelige med at tegne kunstinteresserede som medlemmer af Haderslev Kunstforening – kontingent året er fra 1. april til 31. marts efterfølgende år. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Ligeledes opfordres vore medlemmer til at hjælpe sponsorudvalget med at hverve firma- og virksomhedssponsorater til 650 kr. eller hovedsponsorater á 6.000 kr.
Kontakt venligst Hans D. Dirks 20280967 eller Orla Bryld Mortensen 20318877.

Medlemmer, der ønsker at behjælpelig med tilsyn ved vore udstillinger eller arrangementer bedes kontakte os i bestyrelsen. Det vil være godt, hvis der kunne være flere åbningsdage på udstillingerne – bestyrelsen overvejer dette og tager det op på generalforsamlingen.

Har I som medlemmer tips, ideer og forslag til kunstforeningen, bedes I fremkomme med dem på generalforsamlingen eller ved at kontakte én af os i bestyrelsen.

Vel mødt til årets generalforsamling.
Bedste nytårshilsner
Haderslev Kunstforenings bestyrelse.
www.haderslevkunstforening.dk

Se indkaldelse til generalforsamling 2019 ved at klikke her.

Medlemsorientering Januar 2019

Kære medlemmer af Haderslev Kunstforening.
Et ubrugt nytår er godt påbegyndt – bestyrelsen lægger ud med at invitere til årets første kunstudstillinger jf. vedlagte ferniseringskort til:
”Marskens kunstnere” – dvs. kunstnere og kunsthåndværkere bosiddende eller nærmeste omegn – kendte navne med spændende værker.
”Indblik” med værker af den anerkendte kunstner Kamma Svensson med relationer til Sønderjylland og Haderslev.
To udstillinger, som bestyrelsen håber vil have stor interesse og besøg.
Generalforsamling 2019 er pga. at VUC Syd har aflyst alle aftalte arrangementer fra 1. januar 2019, blevet flyttet til:
Torsdag d. 14. marts kl. 18.30 på Hotel Norden i Storegade.
Invitation med dagsorden iht. vedtægterne og lodtrækninger udsendes i begyndelsen af februar måned med  tilmelding og betaling til efterfølgende spisning.
På generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne have en drøftelse af og forslag til, hvordan vi kan øge
medlemstegning til kunstforeningen – gerne også med en tilgang af yngre medlemmer.
Bestyrelsen opfordrer vore nuværende medlemmer til at være behjælpelig med nytegninger.
Nye medlemmer vil kunne få en lille gave:
Haderslev Kunstforenings jubilæumsbog fra 2015 eller bogen: ”Fra det stille liv” om Ole Bjørn
Petersen.
Foreningens medlemstal er pt. på 341.
Blandt de medlemmer, der får tegnet et nyt medlem inden 1. maj foretages lodtrækning om et indrammet grafisk værk.
Kontingent året er: 1. april – til 31. marts efterfølgende år.
Kontingentet vil være uændret:
300 kr. for enkelt medlemskab og 480 kr. 2 personer på samme adresse.
Unge under 25 år: 100 kr.
Virksomheder og foreninger: 650 kr.
Indmeldelse:
På foreningens hjemmeside: www.haderslevkunstforening.dk
eller til kasserer Per Feldskov:
pr. e-mail: per@feldskov.dk eller telefon: 74 52 18 64 – mobil: 22 83 06 25
I det seneste efterår 2018 blev der tegnet 7 nye medlemskaber – som tidligere oplyst ville der blandt medlemmer som tegnede et nyt medlem blive foretaget lodtrækning. Vinderen af et grafisk værk blev: Hans V. Bang – tillykke og velkommen til de nye medlemmer.

Med ønsket om et godt nytår

De bedste hilsner
Haderslev Kunstforenings bestyrelse
Www.haderslevkunstforening.dk

Medlemsorientering Oktober 2018

Så er vi kommet godt i gang med sæson 2018-19 med et medlemstal på 360 – afsluttes en spændende udstilling med et kig ind i kunstner Jes Mogensens billeduniverser – tegninger, skitser, dagbøger m.v.

Og nu opsat en stor udstilling med værker af Bruno Kjær, Ålborg, med et finurligt kig ind i den arkivale verden. Tankeigangsættende udstilling.

God og spændende kunstudflugt til Nord Art i Carlshütte ved Rendsborg i fint efterårsvejr – spændende og god informativ guidning rundt på den store udstilling med ”verdenskunst”. En årligt tilbagevendende udstilling i sommerperioden – kan meget anbefales besøgt fremover.

Udstillingen slutter i år d. 7. oktober.

Livsnerven i Haderslev Kunstforening er vore medlemmer – det kunne være godt og spændende, hvis vi kunne komme til at runde et medlemstal på 400 medlemmer (pt. ca. 360 medlemmer).

De bedste ambassadører er jer, vore medlemmer.

Kan / vil I gøre en indsats og det lykkes jer at tegne et medlemskab inden 1. december, vil I deltage i lodtrækningen om 1 pænt indrammet værk af en af kunstnerne: Ursula Reuther (grafik), Dan Thuesen (grafik) eller Ole Bjørn Petersen (grafik eller akvarel).

Nytegnede medlemmer kan vælge imellem Haderslev Kunstforenings jubilæumsskrift eller bogen om Ole Bjørn Petersen.

God hvervelyst – vinder af lodtrækning får direkte besked – og resultatet offentliggøres på hjemmesiden i december og i næstfølgende medlemsorientering.

Vedlagt invitation til næste kunstudstilling i slut oktober – november med vestafrikansk kunst, med  foredrag herom: tirsdag d. 20. november. Ved ferniseringen et spændende afrikansk koramusikalsk indslag – kora musikken spilles på et helt specielt afrikansk strengeinstrument.

Slå evt.  kunstneren: Basiru Suso op på internettet.

Julen sig nærmer – selv om der er særdeles god tid hertil, men vi gør lige opmærksom på, at det traditionelle salg af kunst, design, kunsthåndværk, keramik m.v. finder sted i den første weekend i december: lørdag d. 1. og søndag d. 2. december. Se på HKF`s hjemmeside, facebook + udsendelse af mails og ophængning af plakater.

Er der flere af vore medlemmer, der vil bistå med at føre tilsyn med udstillinger i Det gamle Havnekontor, da kontakt Ove Jensen pr. mail: owelisbon@gmail.com eller Arthur Mathiesen på mail: kroghmathiesen@gmail.com

Alle ønskes et godt efterår – forhåbentligt også med gode kunstoplevelser.

Bedste hilsner

Bestyrelsen                                                                                        1. oktober 2018

Medlemsorientering - august 2018

Kære alle medlemmer af Haderslev Kunstforening.

Bestyrelsen er nu klar til at melde ud om sæson 2018 – 2019 med planlagte aktiviteter – jf. vedlagte informationsfolder. Udstillingsmæssigt har vi tilstræbt at komme bredt omkring i billedlige/kunstneriske udtryksformer i tid og sted, suppleret med foredrag, film og kunstudflugt. Vedlagt ferniseringskort til sæsonens 2 første spændende udstillinger: Jes Mogensen og Bruno Kjær.

I løbet af året vil der blive orienteret om de enkelte aktiviteter via ferniseringskort, plakater, hjemmeside, Face-book, annoncering i ”Ud i Haderslev” og i videst muligt omfang igennem pressemeddelelser/-omtaler.

Som kvittering for betalt kontingent er vedlagt medlemskort for 2018-2019.

Bemærk, at foreningen har fået en ny hjemmeside: www.haderslevkunstforening.dk – bindestregen er fjernet imellem: haderslev og kunstforening

Affødt af vigende interesse for kunstrejser med overnatning iblandt vore medlemmer tilbydes der ikke en kunstrejse i denne sæson, men en spændende kunstudflugt til Nord Art i Carlshütte ved Rendsburg d. 15. september – der er i skrivende stund endnu ledige pladser.

Sidste mulighed for eftertilmelding er 15. august ved indbetaling af 470 kr. for medlemmer og 600 kr. for ikke medlemmer på Haderslev Kunstforenings turkonto: Reg.nr. 5386 konto nr. 0305488 – husk venligst navn/navne og telefon nr. på indbetalingen.

Bestyrelsen er meget modtagelig for forslag til kunstudflugts mål.

Send blot en mail herom til Arthur Mathiesen: kroghmathiesen@gmail.com

I informationsfolderen er en indmeldelsesblanket til HKF indsat – vore medlemmer opfordres til at være bestyrelsen behjælpelig med at tegne nye medlemmer – alle aldersgrupper er meget velkomne .

Ændringer i jeres mailadresser, telefonnr. m.v. –  meddel os venligst dette til kasserer Per Feldskov på mail: per@feldskov.dk

HKF følger Persondatalovens bestemmelser og videregiver ikke oplysninger til 3. person/anden side.

Bestyrelsen er meget afhængig af og glade for, at vore medlemmer påtager sig tilsyn ved udstillingerne i Det gamle Havnekontor – er der flere, der gerne vil hjælpe os, da send en mail til Arthur Mathiesen herom. Stor TAK!

Årets informations- og hyggeaften sammen med vore vagter er fastlagt til: onsdag d. 12. september kl. 18. i DgH. Indbydelse følger til vagterne i august med program for aftenen.

Det gamle Havnekontor er hen over sommeren blevet flot renoveret: sandblæst, pudset op og malet i den gule farve, samt renoveret eller isat nye vinduer. Stor tak til Haderslev Kommune herfor.

Bestyrelsen har afholdt en arbejdsweekend efterfølgende og fået lokalerne og vinduer frisket op med maling, så huset fremstår pænt og klar til at tage imod de mange kunstinteresserede.

Velkommen til sæson 2018-2019 med de allerbedste hilsner

og ønsket om gensyn ved foreningens arrangementer.

Bestyrelsen

www.haderslevkunstforening.dk

Medlemsorientering - Maj 2018

Sæson 2017-2018 nærmer sig sin afslutning med udstillingen:
“Skrin og Tavler” – jf. vedhæftede ferniseringskort – tidligere også udsendt pr. mail.
Et godt og spændende udstillings år slutter og en ny sæson kan begynde i august med start lørdag d. 18. august med værker af Jes Mogensen, Sønderborg.
Invitation følger i august måned med: Informationsfolder om planlagte aktiviteter 2018- 2019 og nyt medlemskort 2018-19.

Bestyrelsen håber meget på, at alle vore nuværende medlemmer indbetaler kontingent, jf. vedlagte giroindbetalingskort, som bedes benyttet – gerne via bankoverførsel, der giver en sikker betalingsregistrering.
Betal venligst inden 30. juni.
Kontingentsatserne er de samme som tidligere år.
Unge under 25 år: 100 kr. Personligt medlemskab: 300 kr. – og 480 kr. for 2 personer på samme adresse. Virksomheder, institutioner og foreninger: 650 kr.
Vær med til at få kunstinteresserede til at indmelde sig i Haderslev Kunstforening – kontakt kasserer Per Feldskov.

Vinder af lodtrækning for nytegning af et medlem blev:
Laila Fabricius – tillykke med Rasmus Bjørn billedet.

Foreningen Havnekontorets Venner – støtteforening til HKF`s driften af Det gamle Havnekontor, er efter beslutning på en ekstraordinær generalforsamling i april måned opløst, og i stedet for er der oprettet et udvalg: Haderslev Kunstforenings sponsorudvalg, som vil have som opgave at rejse sponsormidler til driften af kunsthuset på havnen – udvalget er underlagt Haderslev Kunstforening som et ad hoc udvalg. Venneforeningens formue overdrages til Haderslev Kunstforening med den klausul, at formuen og efterfølgende indkomne sponsormidler forbeholdes bygningsdrift og anskaffelse af inventar. Fra kunstforeningens bestyrelse skal der lyde en meget stor tak til Venneforeningens bestyrelse og til dens medlemmer, samt med velkommen til det videre samarbejde med det nye udvalg bestående af: Hans Dirks, Orla Bryld Mortensen og Peter Hee.

Kunstforeningens bestyrelse har konstitueret sig for 2018-2019 således:
Formand: Arthur Mathiesen, mobil tlf.nr. 23 93 87 86 – mail: kroghmathiesen@gmail.com
Næstformand: Hans V. Bang, mobil tlf.nr. 25 67 49 48 – mail: hvbang@compaqnet.dk
Kasserer: Per Feldskov, mobil tlf. nr. 22 53 06 25 – mail: per@feldskov.dk
Sekretær: Kirsten Petersen, mobil nr. 29 61 27 45 – mail: kip@abpd.dk

Kunstudflugt til Nord Art i Carlshütte ved Rendsburg
lørdag d. 15. september
Kig på: www.kunstwerk-carlshuette.de eller www.nordart.dk

Bindende tilmelding med betaling inden 1. august af hensyn til indgåelse af aftaler.
Bestyrelsen håber på god tilslutning til denne store og spændende udstilling.

Udvendig renovering af Det gamle Havnekontor foretages i øjeblikket af håndværkere med sandblæsning, facademaling og nye vinduer – arbejdet vil strække sig frem til sommerferien.
Men udstillingen: “Skrin og Tavler” er åben.

Bedste sommerlige hilsner
Bestyrelsen

Medlemsorientering - April 2018

Kære alle medlemmer af Haderslev kunstforening.

En velbesøgt generalforsamling, lodtrækninger om 48 gevinster og efterfølgende hyggeligt samvær over Kulturcafeens traktement er gennemført i marts måned – i forlængelse her af et par informationer. Bestyrelsen har konstitueret sig i begyndelsen af april og kontingentopkrævning: 1. april 2018 – 31. marts 2019 udsendes i begyndelsen af maj måned sammen med invitation til næste udstilling i maj-juni måned: “Skrin og tavler”,
keramik & malerier af Bettina Winkelmann og Thyge Thomasen

På generalforsamlingen blev der opfordret til, at kunstforeningen medlemmer er behjælpelige med at tegne nye medlemskaber inden 1. april og deltagelse i lodtrækningen om et maleri af
Rasmus Bjørn – værdi: 1.000kr.
Fristen for at tilmelde nye medlemmer er udskudt til 1. maj, således at alle har mulighed for at hverve medlemmer. Ved at tilmelde to medlemmer på samme adresse tildeles to lodder og et virksomhedsmedlemskab 2 lodder
Årligt kontingent er: 300 kr. enkelt person / 2 personer på samme adresse 480 kr. / og virksomhedsmedlemskab 650 kr.
Tilmelding til kasserer Per Feldskov – per@feldskov.dk – mobil: 22 53 06 25


Besøg den spændende og gode udstilling: “En tango for Rum og Natur”
med keramiske værker af Barbro Åberg og malerier af Inge Ørntoft
lørdage/søndage kl. 13 – 16 frem til og med d. 22. april

Efterfølgende udstillinger i Det gamle Havnekontor:
ARTISKOk-gruppen:
 lørdag d. 28. og søndag d. 29. april kl. 13 – 16
Fernisering lørdag d. 28. april kl. 13.
Haderslev Kunstskole: lørdag d. 5. maj kl. 14 – 17
og søndag d. 6. maj + torsdag d. 10., lørdag d. 12. og søndag d. 13. maj
alle disse dage kl. 11 – 16.
Fri entre til alle udstillinger.


Husk det interessante og spændende:
Foredrag ved kunsthistoriker Kristine Kern
Mandag d. 16. april kl. 19 – 21
i Kunsthuset Det gamle Havnekontor.
“Fotografi, populærkunst og nye medier i det 20. århundrede.

Entré inklusiv kaffe/te med småkager:
40 kr. for medlemmer af HKF og 75 kr. for ikke medlemmer.

Bestyrelsen vil meget gerne have yderligere medlemmer til at være behjælpelig med tilsyn
på udstillingerne i Det gamle Havnekontor,
Interesserede bedes venligst kontakte Arthur Mathiesen –
kroghmathiesen@gmail.com – mobil: 23 93 87 86.

Med venlig hilsen
Haderslev Kunstforenings bestyrelse 2018 – 2019.
Anni Rindum, Per Feldskov, Hans V. Bang, Kirsten Hansen, Kirsten Juhl, Kirsten Petersen, Jørn Andersen, Hanne Christiansen, Søren Kistorp, Erik Kock og Arthur Mathiesen

Medlemsorientering - Januar 2018

Jul og nytårsskifte ligger nu bag os og et nyt ubrugt år foran til forhåbentligt mange gode spændende og udfordrende oplevelser herunder også inden for kunst. Glædeligt nytår og velkommen til kunstforeningens arrangementer.

Vi lægger ud med igen:
Køb/bytte/salg- dag: søndag d. 14. januar fra kl. 11.00 – 16.00
i kunsthuset Det gamle Havnekontor.
Sidste år var der meget stor interesse for dette arrangement.
De forskellige stande havde stort set et godt salg, og der var mange besøgende hele dagen.
Er der ønske om at deltage / opstille en bod, er sidste frist for tilmelding: 10. januar til:
Kirsten Petersen – telefon: 74 52 09 81 eller pr. mail: kip@abpd.dk

Årets første udstilling er med kunstneren Per Oscar Jensen, Esbjerg, der viser malerier – jf. vedlagte invitation til fernisering: lørdag d. 20. januar kl. 14 – 16.
Se mere på www.peroscar.dk

Den adviserede fotoudstilling i marts måned på VUC SYD aflyses, da det ikke er lykkedes at få en aftale med udstiller / udstillere, hvilket bestyrelsen beklager.

Kunstrejsen 2018 går til Fyn – jf. vedlagte/udsendte program med tilmelding.
Der bliver lejlighed til at komme tæt på ældre og nutidige fynske kunstnere, som gennem tiderne har markeret og markerer sig i den danske kunstverden godt inspireret at det fynske landskab.
Bestyrelsen håber på god tilslutning – forhåndsinteressen har været tilstrækkelig stor til at planlægge og tilbyde turen. Medlemmer, der har tilkendegivet interesse, skal også tilmelde sig snarest.
Tilmeldingsfristen er 1. februar – med samtidig indbetaling af depositum på 900 kr. pr. deltager i Arbejdernes landsbank – 5386 0305488.
Som optakt til kunstrejsen har vi fået en aftale med tidligere museumsinspektør kunsthistoriker Christian Kortegaard Madsen, Johannes Larsen Museet i Kerteminde til at holde et foredrag i Det gamle Havnekontor torsdag, d. 1. marts kl. 19 – 21 med overskriften:
“Fynsk malerkunst: Christine Swane og Johannes Larsen – søskende og malere”.
Alle interesserede er meget velkomne.
Entre: 40 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke medlemmer – inklusiv kaffe/te med småkager.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet i Haderslev.

Generalforsamling 2018 finder sted: onsdag d. 14. marts kl. 18.30 på VUC SYD – Fyrtårnet.
Efterfølgende lodtrækninger om en lang række indkøbte kunstværker.
Afslutning på traditionel vis med spisning – tilmelding og for egen betaling.
Indkaldelse med dagsorden udsendes i begyndelsen af februar.
Sæt venligst kryds i kalenderen.

Tegn et nyt medlem inden 1. april og vær med i lodtrækning om et kunstværk af Rasmus Bjørn.

Bedste hilsner
Bestyrelse