• Oktober
  • August
  • Maj
  • April
  • Januar

Medlemsorientering Oktober 2018

Så er vi kommet godt i gang med sæson 2018-19 med et medlemstal på 360 – afsluttes en spændende udstilling med et kig ind i kunstner Jes Mogensens billeduniverser – tegninger, skitser, dagbøger m.v.

Og nu opsat en stor udstilling med værker af Bruno Kjær, Ålborg, med et finurligt kig ind i den arkivale verden. Tankeigangsættende udstilling.

God og spændende kunstudflugt til Nord Art i Carlshütte ved Rendsborg i fint efterårsvejr – spændende og god informativ guidning rundt på den store udstilling med ”verdenskunst”. En årligt tilbagevendende udstilling i sommerperioden – kan meget anbefales besøgt fremover.

Udstillingen slutter i år d. 7. oktober.

Livsnerven i Haderslev Kunstforening er vore medlemmer – det kunne være godt og spændende, hvis vi kunne komme til at runde et medlemstal på 400 medlemmer (pt. ca. 360 medlemmer).

De bedste ambassadører er jer, vore medlemmer.

Kan / vil I gøre en indsats og det lykkes jer at tegne et medlemskab inden 1. december, vil I deltage i lodtrækningen om 1 pænt indrammet værk af en af kunstnerne: Ursula Reuther (grafik), Dan Thuesen (grafik) eller Ole Bjørn Petersen (grafik eller akvarel).

Nytegnede medlemmer kan vælge imellem Haderslev Kunstforenings jubilæumsskrift eller bogen om Ole Bjørn Petersen.

God hvervelyst – vinder af lodtrækning får direkte besked – og resultatet offentliggøres på hjemmesiden i december og i næstfølgende medlemsorientering.

Vedlagt invitation til næste kunstudstilling i slut oktober – november med vestafrikansk kunst, med  foredrag herom: tirsdag d. 20. november. Ved ferniseringen et spændende afrikansk koramusikalsk indslag – kora musikken spilles på et helt specielt afrikansk strengeinstrument.

Slå evt.  kunstneren: Basiru Suso op på internettet.

Julen sig nærmer – selv om der er særdeles god tid hertil, men vi gør lige opmærksom på, at det traditionelle salg af kunst, design, kunsthåndværk, keramik m.v. finder sted i den første weekend i december: lørdag d. 1. og søndag d. 2. december. Se på HKF`s hjemmeside, facebook + udsendelse af mails og ophængning af plakater.

Er der flere af vore medlemmer, der vil bistå med at føre tilsyn med udstillinger i Det gamle Havnekontor, da kontakt Ove Jensen pr. mail: owelisbon@gmail.com eller Arthur Mathiesen på mail: kroghmathiesen@gmail.com

Alle ønskes et godt efterår – forhåbentligt også med gode kunstoplevelser.

Bedste hilsner

Bestyrelsen                                                                                        1. oktober 2018

Medlemsorientering - august 2018

Kære alle medlemmer af Haderslev Kunstforening.

Bestyrelsen er nu klar til at melde ud om sæson 2018 – 2019 med planlagte aktiviteter – jf. vedlagte informationsfolder. Udstillingsmæssigt har vi tilstræbt at komme bredt omkring i billedlige/kunstneriske udtryksformer i tid og sted, suppleret med foredrag, film og kunstudflugt. Vedlagt ferniseringskort til sæsonens 2 første spændende udstillinger: Jes Mogensen og Bruno Kjær.

I løbet af året vil der blive orienteret om de enkelte aktiviteter via ferniseringskort, plakater, hjemmeside, Face-book, annoncering i ”Ud i Haderslev” og i videst muligt omfang igennem pressemeddelelser/-omtaler.

Som kvittering for betalt kontingent er vedlagt medlemskort for 2018-2019.

Bemærk, at foreningen har fået en ny hjemmeside: www.haderslevkunstforening.dk – bindestregen er fjernet imellem: haderslev og kunstforening

Affødt af vigende interesse for kunstrejser med overnatning iblandt vore medlemmer tilbydes der ikke en kunstrejse i denne sæson, men en spændende kunstudflugt til Nord Art i Carlshütte ved Rendsburg d. 15. september – der er i skrivende stund endnu ledige pladser.

Sidste mulighed for eftertilmelding er 15. august ved indbetaling af 470 kr. for medlemmer og 600 kr. for ikke medlemmer på Haderslev Kunstforenings turkonto: Reg.nr. 5386 konto nr. 0305488 – husk venligst navn/navne og telefon nr. på indbetalingen.

Bestyrelsen er meget modtagelig for forslag til kunstudflugts mål.

Send blot en mail herom til Arthur Mathiesen: kroghmathiesen@gmail.com

I informationsfolderen er en indmeldelsesblanket til HKF indsat – vore medlemmer opfordres til at være bestyrelsen behjælpelig med at tegne nye medlemmer – alle aldersgrupper er meget velkomne .

Ændringer i jeres mailadresser, telefonnr. m.v. –  meddel os venligst dette til kasserer Per Feldskov på mail: per@feldskov.dk

HKF følger Persondatalovens bestemmelser og videregiver ikke oplysninger til 3. person/anden side.

Bestyrelsen er meget afhængig af og glade for, at vore medlemmer påtager sig tilsyn ved udstillingerne i Det gamle Havnekontor – er der flere, der gerne vil hjælpe os, da send en mail til Arthur Mathiesen herom. Stor TAK!

Årets informations- og hyggeaften sammen med vore vagter er fastlagt til: onsdag d. 12. september kl. 18. i DgH. Indbydelse følger til vagterne i august med program for aftenen.

Det gamle Havnekontor er hen over sommeren blevet flot renoveret: sandblæst, pudset op og malet i den gule farve, samt renoveret eller isat nye vinduer. Stor tak til Haderslev Kommune herfor.

Bestyrelsen har afholdt en arbejdsweekend efterfølgende og fået lokalerne og vinduer frisket op med maling, så huset fremstår pænt og klar til at tage imod de mange kunstinteresserede.

Velkommen til sæson 2018-2019 med de allerbedste hilsner

og ønsket om gensyn ved foreningens arrangementer.

Bestyrelsen

www.haderslevkunstforening.dk

Medlemsorientering - Maj 2018

Sæson 2017-2018 nærmer sig sin afslutning med udstillingen:
“Skrin og Tavler” – jf. vedhæftede ferniseringskort – tidligere også udsendt pr. mail.
Et godt og spændende udstillings år slutter og en ny sæson kan begynde i august med start lørdag d. 18. august med værker af Jes Mogensen, Sønderborg.
Invitation følger i august måned med: Informationsfolder om planlagte aktiviteter 2018- 2019 og nyt medlemskort 2018-19.

Bestyrelsen håber meget på, at alle vore nuværende medlemmer indbetaler kontingent, jf. vedlagte giroindbetalingskort, som bedes benyttet – gerne via bankoverførsel, der giver en sikker betalingsregistrering.
Betal venligst inden 30. juni.
Kontingentsatserne er de samme som tidligere år.
Unge under 25 år: 100 kr. Personligt medlemskab: 300 kr. – og 480 kr. for 2 personer på samme adresse. Virksomheder, institutioner og foreninger: 650 kr.
Vær med til at få kunstinteresserede til at indmelde sig i Haderslev Kunstforening – kontakt kasserer Per Feldskov.

Vinder af lodtrækning for nytegning af et medlem blev:
Laila Fabricius – tillykke med Rasmus Bjørn billedet.

Foreningen Havnekontorets Venner – støtteforening til HKF`s driften af Det gamle Havnekontor, er efter beslutning på en ekstraordinær generalforsamling i april måned opløst, og i stedet for er der oprettet et udvalg: Haderslev Kunstforenings sponsorudvalg, som vil have som opgave at rejse sponsormidler til driften af kunsthuset på havnen – udvalget er underlagt Haderslev Kunstforening som et ad hoc udvalg. Venneforeningens formue overdrages til Haderslev Kunstforening med den klausul, at formuen og efterfølgende indkomne sponsormidler forbeholdes bygningsdrift og anskaffelse af inventar. Fra kunstforeningens bestyrelse skal der lyde en meget stor tak til Venneforeningens bestyrelse og til dens medlemmer, samt med velkommen til det videre samarbejde med det nye udvalg bestående af: Hans Dirks, Orla Bryld Mortensen og Peter Hee.

Kunstforeningens bestyrelse har konstitueret sig for 2018-2019 således:
Formand: Arthur Mathiesen, mobil tlf.nr. 23 93 87 86 – mail: kroghmathiesen@gmail.com
Næstformand: Hans V. Bang, mobil tlf.nr. 25 67 49 48 – mail: hvbang@compaqnet.dk
Kasserer: Per Feldskov, mobil tlf. nr. 22 53 06 25 – mail: per@feldskov.dk
Sekretær: Kirsten Petersen, mobil nr. 29 61 27 45 – mail: kip@abpd.dk

Kunstudflugt til Nord Art i Carlshütte ved Rendsburg
lørdag d. 15. september
Kig på: www.kunstwerk-carlshuette.de eller www.nordart.dk

Bindende tilmelding med betaling inden 1. august af hensyn til indgåelse af aftaler.
Bestyrelsen håber på god tilslutning til denne store og spændende udstilling.

Udvendig renovering af Det gamle Havnekontor foretages i øjeblikket af håndværkere med sandblæsning, facademaling og nye vinduer – arbejdet vil strække sig frem til sommerferien.
Men udstillingen: “Skrin og Tavler” er åben.

Bedste sommerlige hilsner
Bestyrelsen

Medlemsorientering - April 2018

Kære alle medlemmer af Haderslev kunstforening.

En velbesøgt generalforsamling, lodtrækninger om 48 gevinster og efterfølgende hyggeligt samvær over Kulturcafeens traktement er gennemført i marts måned – i forlængelse her af et par informationer. Bestyrelsen har konstitueret sig i begyndelsen af april og kontingentopkrævning: 1. april 2018 – 31. marts 2019 udsendes i begyndelsen af maj måned sammen med invitation til næste udstilling i maj-juni måned: “Skrin og tavler”,
keramik & malerier af Bettina Winkelmann og Thyge Thomasen

På generalforsamlingen blev der opfordret til, at kunstforeningen medlemmer er behjælpelige med at tegne nye medlemskaber inden 1. april og deltagelse i lodtrækningen om et maleri af
Rasmus Bjørn – værdi: 1.000kr.
Fristen for at tilmelde nye medlemmer er udskudt til 1. maj, således at alle har mulighed for at hverve medlemmer. Ved at tilmelde to medlemmer på samme adresse tildeles to lodder og et virksomhedsmedlemskab 2 lodder
Årligt kontingent er: 300 kr. enkelt person / 2 personer på samme adresse 480 kr. / og virksomhedsmedlemskab 650 kr.
Tilmelding til kasserer Per Feldskov – per@feldskov.dk – mobil: 22 53 06 25


Besøg den spændende og gode udstilling: “En tango for Rum og Natur”
med keramiske værker af Barbro Åberg og malerier af Inge Ørntoft
lørdage/søndage kl. 13 – 16 frem til og med d. 22. april

Efterfølgende udstillinger i Det gamle Havnekontor:
ARTISKOk-gruppen:
 lørdag d. 28. og søndag d. 29. april kl. 13 – 16
Fernisering lørdag d. 28. april kl. 13.
Haderslev Kunstskole: lørdag d. 5. maj kl. 14 – 17
og søndag d. 6. maj + torsdag d. 10., lørdag d. 12. og søndag d. 13. maj
alle disse dage kl. 11 – 16.
Fri entre til alle udstillinger.


Husk det interessante og spændende:
Foredrag ved kunsthistoriker Kristine Kern
Mandag d. 16. april kl. 19 – 21
i Kunsthuset Det gamle Havnekontor.
“Fotografi, populærkunst og nye medier i det 20. århundrede.

Entré inklusiv kaffe/te med småkager:
40 kr. for medlemmer af HKF og 75 kr. for ikke medlemmer.

Bestyrelsen vil meget gerne have yderligere medlemmer til at være behjælpelig med tilsyn
på udstillingerne i Det gamle Havnekontor,
Interesserede bedes venligst kontakte Arthur Mathiesen –
kroghmathiesen@gmail.com – mobil: 23 93 87 86.

Med venlig hilsen
Haderslev Kunstforenings bestyrelse 2018 – 2019.
Anni Rindum, Per Feldskov, Hans V. Bang, Kirsten Hansen, Kirsten Juhl, Kirsten Petersen, Jørn Andersen, Hanne Christiansen, Søren Kistorp, Erik Kock og Arthur Mathiesen

Medlemsorientering - Januar 2018

Jul og nytårsskifte ligger nu bag os og et nyt ubrugt år foran til forhåbentligt mange gode spændende og udfordrende oplevelser herunder også inden for kunst. Glædeligt nytår og velkommen til kunstforeningens arrangementer.

Vi lægger ud med igen:
Køb/bytte/salg- dag: søndag d. 14. januar fra kl. 11.00 – 16.00
i kunsthuset Det gamle Havnekontor.
Sidste år var der meget stor interesse for dette arrangement.
De forskellige stande havde stort set et godt salg, og der var mange besøgende hele dagen.
Er der ønske om at deltage / opstille en bod, er sidste frist for tilmelding: 10. januar til:
Kirsten Petersen – telefon: 74 52 09 81 eller pr. mail: kip@abpd.dk

Årets første udstilling er med kunstneren Per Oscar Jensen, Esbjerg, der viser malerier – jf. vedlagte invitation til fernisering: lørdag d. 20. januar kl. 14 – 16.
Se mere på www.peroscar.dk

Den adviserede fotoudstilling i marts måned på VUC SYD aflyses, da det ikke er lykkedes at få en aftale med udstiller / udstillere, hvilket bestyrelsen beklager.

Kunstrejsen 2018 går til Fyn – jf. vedlagte/udsendte program med tilmelding.
Der bliver lejlighed til at komme tæt på ældre og nutidige fynske kunstnere, som gennem tiderne har markeret og markerer sig i den danske kunstverden godt inspireret at det fynske landskab.
Bestyrelsen håber på god tilslutning – forhåndsinteressen har været tilstrækkelig stor til at planlægge og tilbyde turen. Medlemmer, der har tilkendegivet interesse, skal også tilmelde sig snarest.
Tilmeldingsfristen er 1. februar – med samtidig indbetaling af depositum på 900 kr. pr. deltager i Arbejdernes landsbank – 5386 0305488.
Som optakt til kunstrejsen har vi fået en aftale med tidligere museumsinspektør kunsthistoriker Christian Kortegaard Madsen, Johannes Larsen Museet i Kerteminde til at holde et foredrag i Det gamle Havnekontor torsdag, d. 1. marts kl. 19 – 21 med overskriften:
“Fynsk malerkunst: Christine Swane og Johannes Larsen – søskende og malere”.
Alle interesserede er meget velkomne.
Entre: 40 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke medlemmer – inklusiv kaffe/te med småkager.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet i Haderslev.

Generalforsamling 2018 finder sted: onsdag d. 14. marts kl. 18.30 på VUC SYD – Fyrtårnet.
Efterfølgende lodtrækninger om en lang række indkøbte kunstværker.
Afslutning på traditionel vis med spisning – tilmelding og for egen betaling.
Indkaldelse med dagsorden udsendes i begyndelsen af februar.
Sæt venligst kryds i kalenderen.

Tegn et nyt medlem inden 1. april og vær med i lodtrækning om et kunstværk af Rasmus Bjørn.

Bedste hilsner
Bestyrelse