• April 2019
  • Februar 2019
  • Januar 2019
  • Oktober
  • August
  • Maj
  • April
  • Januar

Medlemsorientering April 2019

Efter flere meget velbesøgte udstillinger, en igangværende flot grafisk udstilling med værker af Tine Hind, Aarhus, og en tæt besøgt generalforsamling, ser vores verden nu således ud:

Den nye bestyrelse består af Hans Vilhelm Bang, formand, Anni Rindum, næstformand, sekretær Kirsten Petersen, kasserer Jørn Andersen, PR/Marketing Hanne Christiansen, bygningstilsyn Søren Kistorp, indkøbsansvarlig Kirsten Juhl, Erik Koch og suppleanterne Grete Borg og Dorthe Clausen.

Bestyrelsen har taget fat igen og arbejder bl.a. på ændring af åbningsdage i forhold til nu.

Endnu resterer to spændende udstillinger: Kunstfotografi af arkæologen og fotografen Henrik Brahe. Udstillingen ”ARCH HANDS” om og med de hænder, – uden dem kunne intet foretages. Den meget vel estimerede fotograf er med til åbningen d. 27. april kl. 1400, hvor han også vil præsentere sin nye bog. Han holder ligeledes et foredrag om sit fotografiske arbejde søndag d. 19. maj kl. 14.

Lørdag d. 8. juni åbnes en udstilling med grafiske værker af Povl Christensen (1909-1977). Han er en af vores store grafikere og bogillustratorer, og udstillingen viser centrale værker fra hans produktion bl.a. Jammers Minde og Saxos Amled. Professor Mogens Pahuus (AAU) holder foredrag om Povl Christensen d. 13. juni: 19-21. Arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Efterårets første udstilling med kunstnergruppen SÆHRIMMER har fernisering d. 10. august. Og næste programfolder publiceres omkring 1/8.

Rigtig gode forårsønsker

På bestyrelsens vegne,

Hans Vilhelm Bang

Fmd.

Kommentarer & forslag m.v. kan sendes til Kunsten6100@gmail.com

Medlemsorientering Februar 2019

Vedlagt indkaldelse til foreningens generalforsamling 2019, der finder sted på Hotel Norden i Storegade Haderslev torsdag d. 14. marts fra kl. 18.30. Se indkaldelse her.
Parkering kan ske bag hotellet med parkeringsbillet – ved indkørslen udleveres fra kl. 17.45 gratis parkeringsbillet, som skal lægges i bilens forrude.
Der skal ikke ske tilmelding til selve generalforsamlingen, men derimod til den efterfølgende spisning. Foreningen yder et tilskud hertil.
Hotel Norden sætter fra start på generalforsamlingen isvand + lidt frugt frem til alle – yderligere drikkevarer kan købes før generalforsamlingen.
Tilmelding til og betaling for spisning skal af hensyn til bestillingen ske senest mandag d. 11. marts til Kirsten Hansen – jf. indkaldelsen.

Næste udstilling
i Kunsthuset Det gamle Havnekontor er med værker af Kamma Svensson – jf. udsendt ferniseringskort i januar måned. Fernisering: lørdag d. 23. februar kl. 14 – 16.
Vedlagt invitation til udstillingen med kunstneren Tine Hind, Århus i marts – april.
Bemærk, at der til denne udstilling er indlagt et foredrag om kunst ved Trine Hind: mandag d. 8. april kl. 19 – 21 under titlen: ”45 år med sværte under neglene”

Cykelstativ er nu opsat ved Det gamle Havnekontor – til venstre for hovedindgangen.

Havstigningen onsdag d. 2. januar var igen oppe omkring hele Det gamle Havnekontor og Vejerbod. Heldigvis uden at vandet kom ind under hovedbygningen – sandsække afskærmede udluftningskanalerne. Men vejerbodens sokkel har ikke godt af vandet.
Bestyrelsen håber på sigt, at Haderslev Kommune får lavet en permanent beskyttelse af
bygningerne på havnen.

Foreningens medlemmer opfordres ved indgangen til et nyt kontingent år til at være behjælpelige med at tegne kunstinteresserede som medlemmer af Haderslev Kunstforening – kontingent året er fra 1. april til 31. marts efterfølgende år. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Ligeledes opfordres vore medlemmer til at hjælpe sponsorudvalget med at hverve firma- og virksomhedssponsorater til 650 kr. eller hovedsponsorater á 6.000 kr.
Kontakt venligst Hans D. Dirks 20280967 eller Orla Bryld Mortensen 20318877.

Medlemmer, der ønsker at behjælpelig med tilsyn ved vore udstillinger eller arrangementer bedes kontakte os i bestyrelsen. Det vil være godt, hvis der kunne være flere åbningsdage på udstillingerne – bestyrelsen overvejer dette og tager det op på generalforsamlingen.

Har I som medlemmer tips, ideer og forslag til kunstforeningen, bedes I fremkomme med dem på generalforsamlingen eller ved at kontakte én af os i bestyrelsen.

Vel mødt til årets generalforsamling.
Bedste nytårshilsner
Haderslev Kunstforenings bestyrelse.
www.haderslevkunstforening.dk

Se indkaldelse til generalforsamling 2019 ved at klikke her.

Medlemsorientering Januar 2019

Kære medlemmer af Haderslev Kunstforening.
Et ubrugt nytår er godt påbegyndt – bestyrelsen lægger ud med at invitere til årets første kunstudstillinger jf. vedlagte ferniseringskort til:
”Marskens kunstnere” – dvs. kunstnere og kunsthåndværkere bosiddende eller nærmeste omegn – kendte navne med spændende værker.
”Indblik” med værker af den anerkendte kunstner Kamma Svensson med relationer til Sønderjylland og Haderslev.
To udstillinger, som bestyrelsen håber vil have stor interesse og besøg.
Generalforsamling 2019 er pga. at VUC Syd har aflyst alle aftalte arrangementer fra 1. januar 2019, blevet flyttet til:
Torsdag d. 14. marts kl. 18.30 på Hotel Norden i Storegade.
Invitation med dagsorden iht. vedtægterne og lodtrækninger udsendes i begyndelsen af februar måned med  tilmelding og betaling til efterfølgende spisning.
På generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne have en drøftelse af og forslag til, hvordan vi kan øge
medlemstegning til kunstforeningen – gerne også med en tilgang af yngre medlemmer.
Bestyrelsen opfordrer vore nuværende medlemmer til at være behjælpelig med nytegninger.
Nye medlemmer vil kunne få en lille gave:
Haderslev Kunstforenings jubilæumsbog fra 2015 eller bogen: ”Fra det stille liv” om Ole Bjørn
Petersen.
Foreningens medlemstal er pt. på 341.
Blandt de medlemmer, der får tegnet et nyt medlem inden 1. maj foretages lodtrækning om et indrammet grafisk værk.
Kontingent året er: 1. april – til 31. marts efterfølgende år.
Kontingentet vil være uændret:
300 kr. for enkelt medlemskab og 480 kr. 2 personer på samme adresse.
Unge under 25 år: 100 kr.
Virksomheder og foreninger: 650 kr.
Indmeldelse:
På foreningens hjemmeside: www.haderslevkunstforening.dk
eller til kasserer Per Feldskov:
pr. e-mail: per@feldskov.dk eller telefon: 74 52 18 64 – mobil: 22 83 06 25
I det seneste efterår 2018 blev der tegnet 7 nye medlemskaber – som tidligere oplyst ville der blandt medlemmer som tegnede et nyt medlem blive foretaget lodtrækning. Vinderen af et grafisk værk blev: Hans V. Bang – tillykke og velkommen til de nye medlemmer.

Med ønsket om et godt nytår

De bedste hilsner
Haderslev Kunstforenings bestyrelse
Www.haderslevkunstforening.dk

Medlemsorientering Oktober 2018

Så er vi kommet godt i gang med sæson 2018-19 med et medlemstal på 360 – afsluttes en spændende udstilling med et kig ind i kunstner Jes Mogensens billeduniverser – tegninger, skitser, dagbøger m.v.

Og nu opsat en stor udstilling med værker af Bruno Kjær, Ålborg, med et finurligt kig ind i den arkivale verden. Tankeigangsættende udstilling.

God og spændende kunstudflugt til Nord Art i Carlshütte ved Rendsborg i fint efterårsvejr – spændende og god informativ guidning rundt på den store udstilling med ”verdenskunst”. En årligt tilbagevendende udstilling i sommerperioden – kan meget anbefales besøgt fremover.

Udstillingen slutter i år d. 7. oktober.

Livsnerven i Haderslev Kunstforening er vore medlemmer – det kunne være godt og spændende, hvis vi kunne komme til at runde et medlemstal på 400 medlemmer (pt. ca. 360 medlemmer).

De bedste ambassadører er jer, vore medlemmer.

Kan / vil I gøre en indsats og det lykkes jer at tegne et medlemskab inden 1. december, vil I deltage i lodtrækningen om 1 pænt indrammet værk af en af kunstnerne: Ursula Reuther (grafik), Dan Thuesen (grafik) eller Ole Bjørn Petersen (grafik eller akvarel).

Nytegnede medlemmer kan vælge imellem Haderslev Kunstforenings jubilæumsskrift eller bogen om Ole Bjørn Petersen.

God hvervelyst – vinder af lodtrækning får direkte besked – og resultatet offentliggøres på hjemmesiden i december og i næstfølgende medlemsorientering.

Vedlagt invitation til næste kunstudstilling i slut oktober – november med vestafrikansk kunst, med  foredrag herom: tirsdag d. 20. november. Ved ferniseringen et spændende afrikansk koramusikalsk indslag – kora musikken spilles på et helt specielt afrikansk strengeinstrument.

Slå evt.  kunstneren: Basiru Suso op på internettet.

Julen sig nærmer – selv om der er særdeles god tid hertil, men vi gør lige opmærksom på, at det traditionelle salg af kunst, design, kunsthåndværk, keramik m.v. finder sted i den første weekend i december: lørdag d. 1. og søndag d. 2. december. Se på HKF`s hjemmeside, facebook + udsendelse af mails og ophængning af plakater.

Er der flere af vore medlemmer, der vil bistå med at føre tilsyn med udstillinger i Det gamle Havnekontor, da kontakt Ove Jensen pr. mail: owelisbon@gmail.com eller Arthur Mathiesen på mail: kroghmathiesen@gmail.com

Alle ønskes et godt efterår – forhåbentligt også med gode kunstoplevelser.

Bedste hilsner

Bestyrelsen                                                                                        1. oktober 2018

Medlemsorientering - august 2018

Kære alle medlemmer af Haderslev Kunstforening.

Bestyrelsen er nu klar til at melde ud om sæson 2018 – 2019 med planlagte aktiviteter – jf. vedlagte informationsfolder. Udstillingsmæssigt har vi tilstræbt at komme bredt omkring i billedlige/kunstneriske udtryksformer i tid og sted, suppleret med foredrag, film og kunstudflugt. Vedlagt ferniseringskort til sæsonens 2 første spændende udstillinger: Jes Mogensen og Bruno Kjær.

I løbet af året vil der blive orienteret om de enkelte aktiviteter via ferniseringskort, plakater, hjemmeside, Face-book, annoncering i ”Ud i Haderslev” og i videst muligt omfang igennem pressemeddelelser/-omtaler.

Som kvittering for betalt kontingent er vedlagt medlemskort for 2018-2019.

Bemærk, at foreningen har fået en ny hjemmeside: www.haderslevkunstforening.dk – bindestregen er fjernet imellem: haderslev og kunstforening

Affødt af vigende interesse for kunstrejser med overnatning iblandt vore medlemmer tilbydes der ikke en kunstrejse i denne sæson, men en spændende kunstudflugt til Nord Art i Carlshütte ved Rendsburg d. 15. september – der er i skrivende stund endnu ledige pladser.

Sidste mulighed for eftertilmelding er 15. august ved indbetaling af 470 kr. for medlemmer og 600 kr. for ikke medlemmer på Haderslev Kunstforenings turkonto: Reg.nr. 5386 konto nr. 0305488 – husk venligst navn/navne og telefon nr. på indbetalingen.

Bestyrelsen er meget modtagelig for forslag til kunstudflugts mål.

Send blot en mail herom til Arthur Mathiesen: kroghmathiesen@gmail.com

I informationsfolderen er en indmeldelsesblanket til HKF indsat – vore medlemmer opfordres til at være bestyrelsen behjælpelig med at tegne nye medlemmer – alle aldersgrupper er meget velkomne .

Ændringer i jeres mailadresser, telefonnr. m.v. –  meddel os venligst dette til kasserer Per Feldskov på mail: per@feldskov.dk

HKF følger Persondatalovens bestemmelser og videregiver ikke oplysninger til 3. person/anden side.

Bestyrelsen er meget afhængig af og glade for, at vore medlemmer påtager sig tilsyn ved udstillingerne i Det gamle Havnekontor – er der flere, der gerne vil hjælpe os, da send en mail til Arthur Mathiesen herom. Stor TAK!

Årets informations- og hyggeaften sammen med vore vagter er fastlagt til: onsdag d. 12. september kl. 18. i DgH. Indbydelse følger til vagterne i august med program for aftenen.

Det gamle Havnekontor er hen over sommeren blevet flot renoveret: sandblæst, pudset op og malet i den gule farve, samt renoveret eller isat nye vinduer. Stor tak til Haderslev Kommune herfor.

Bestyrelsen har afholdt en arbejdsweekend efterfølgende og fået lokalerne og vinduer frisket op med maling, så huset fremstår pænt og klar til at tage imod de mange kunstinteresserede.

Velkommen til sæson 2018-2019 med de allerbedste hilsner

og ønsket om gensyn ved foreningens arrangementer.

Bestyrelsen

www.haderslevkunstforening.dk

Medlemsorientering - Maj 2018

Sæson 2017-2018 nærmer sig sin afslutning med udstillingen:
“Skrin og Tavler” – jf. vedhæftede ferniseringskort – tidligere også udsendt pr. mail.
Et godt og spændende udstillings år slutter og en ny sæson kan begynde i august med start lørdag d. 18. august med værker af Jes Mogensen, Sønderborg.
Invitation følger i august måned med: Informationsfolder om planlagte aktiviteter 2018- 2019 og nyt medlemskort 2018-19.

Bestyrelsen håber meget på, at alle vore nuværende medlemmer indbetaler kontingent, jf. vedlagte giroindbetalingskort, som bedes benyttet – gerne via bankoverførsel, der giver en sikker betalingsregistrering.
Betal venligst inden 30. juni.
Kontingentsatserne er de samme som tidligere år.
Unge under 25 år: 100 kr. Personligt medlemskab: 300 kr. – og 480 kr. for 2 personer på samme adresse. Virksomheder, institutioner og foreninger: 650 kr.
Vær med til at få kunstinteresserede til at indmelde sig i Haderslev Kunstforening – kontakt kasserer Per Feldskov.

Vinder af lodtrækning for nytegning af et medlem blev:
Laila Fabricius – tillykke med Rasmus Bjørn billedet.

Foreningen Havnekontorets Venner – støtteforening til HKF`s driften af Det gamle Havnekontor, er efter beslutning på en ekstraordinær generalforsamling i april måned opløst, og i stedet for er der oprettet et udvalg: Haderslev Kunstforenings sponsorudvalg, som vil have som opgave at rejse sponsormidler til driften af kunsthuset på havnen – udvalget er underlagt Haderslev Kunstforening som et ad hoc udvalg. Venneforeningens formue overdrages til Haderslev Kunstforening med den klausul, at formuen og efterfølgende indkomne sponsormidler forbeholdes bygningsdrift og anskaffelse af inventar. Fra kunstforeningens bestyrelse skal der lyde en meget stor tak til Venneforeningens bestyrelse og til dens medlemmer, samt med velkommen til det videre samarbejde med det nye udvalg bestående af: Hans Dirks, Orla Bryld Mortensen og Peter Hee.

Kunstforeningens bestyrelse har konstitueret sig for 2018-2019 således:
Formand: Arthur Mathiesen, mobil tlf.nr. 23 93 87 86 – mail: kroghmathiesen@gmail.com
Næstformand: Hans V. Bang, mobil tlf.nr. 25 67 49 48 – mail: hvbang@compaqnet.dk
Kasserer: Per Feldskov, mobil tlf. nr. 22 53 06 25 – mail: per@feldskov.dk
Sekretær: Kirsten Petersen, mobil nr. 29 61 27 45 – mail: kip@abpd.dk

Kunstudflugt til Nord Art i Carlshütte ved Rendsburg
lørdag d. 15. september
Kig på: www.kunstwerk-carlshuette.de eller www.nordart.dk

Bindende tilmelding med betaling inden 1. august af hensyn til indgåelse af aftaler.
Bestyrelsen håber på god tilslutning til denne store og spændende udstilling.

Udvendig renovering af Det gamle Havnekontor foretages i øjeblikket af håndværkere med sandblæsning, facademaling og nye vinduer – arbejdet vil strække sig frem til sommerferien.
Men udstillingen: “Skrin og Tavler” er åben.

Bedste sommerlige hilsner
Bestyrelsen

Medlemsorientering - April 2018

Kære alle medlemmer af Haderslev kunstforening.

En velbesøgt generalforsamling, lodtrækninger om 48 gevinster og efterfølgende hyggeligt samvær over Kulturcafeens traktement er gennemført i marts måned – i forlængelse her af et par informationer. Bestyrelsen har konstitueret sig i begyndelsen af april og kontingentopkrævning: 1. april 2018 – 31. marts 2019 udsendes i begyndelsen af maj måned sammen med invitation til næste udstilling i maj-juni måned: “Skrin og tavler”,
keramik & malerier af Bettina Winkelmann og Thyge Thomasen

På generalforsamlingen blev der opfordret til, at kunstforeningen medlemmer er behjælpelige med at tegne nye medlemskaber inden 1. april og deltagelse i lodtrækningen om et maleri af
Rasmus Bjørn – værdi: 1.000kr.
Fristen for at tilmelde nye medlemmer er udskudt til 1. maj, således at alle har mulighed for at hverve medlemmer. Ved at tilmelde to medlemmer på samme adresse tildeles to lodder og et virksomhedsmedlemskab 2 lodder
Årligt kontingent er: 300 kr. enkelt person / 2 personer på samme adresse 480 kr. / og virksomhedsmedlemskab 650 kr.
Tilmelding til kasserer Per Feldskov – per@feldskov.dk – mobil: 22 53 06 25


Besøg den spændende og gode udstilling: “En tango for Rum og Natur”
med keramiske værker af Barbro Åberg og malerier af Inge Ørntoft
lørdage/søndage kl. 13 – 16 frem til og med d. 22. april

Efterfølgende udstillinger i Det gamle Havnekontor:
ARTISKOk-gruppen:
 lørdag d. 28. og søndag d. 29. april kl. 13 – 16
Fernisering lørdag d. 28. april kl. 13.
Haderslev Kunstskole: lørdag d. 5. maj kl. 14 – 17
og søndag d. 6. maj + torsdag d. 10., lørdag d. 12. og søndag d. 13. maj
alle disse dage kl. 11 – 16.
Fri entre til alle udstillinger.


Husk det interessante og spændende:
Foredrag ved kunsthistoriker Kristine Kern
Mandag d. 16. april kl. 19 – 21
i Kunsthuset Det gamle Havnekontor.
“Fotografi, populærkunst og nye medier i det 20. århundrede.

Entré inklusiv kaffe/te med småkager:
40 kr. for medlemmer af HKF og 75 kr. for ikke medlemmer.

Bestyrelsen vil meget gerne have yderligere medlemmer til at være behjælpelig med tilsyn
på udstillingerne i Det gamle Havnekontor,
Interesserede bedes venligst kontakte Arthur Mathiesen –
kroghmathiesen@gmail.com – mobil: 23 93 87 86.

Med venlig hilsen
Haderslev Kunstforenings bestyrelse 2018 – 2019.
Anni Rindum, Per Feldskov, Hans V. Bang, Kirsten Hansen, Kirsten Juhl, Kirsten Petersen, Jørn Andersen, Hanne Christiansen, Søren Kistorp, Erik Kock og Arthur Mathiesen

Medlemsorientering - Januar 2018

Jul og nytårsskifte ligger nu bag os og et nyt ubrugt år foran til forhåbentligt mange gode spændende og udfordrende oplevelser herunder også inden for kunst. Glædeligt nytår og velkommen til kunstforeningens arrangementer.

Vi lægger ud med igen:
Køb/bytte/salg- dag: søndag d. 14. januar fra kl. 11.00 – 16.00
i kunsthuset Det gamle Havnekontor.
Sidste år var der meget stor interesse for dette arrangement.
De forskellige stande havde stort set et godt salg, og der var mange besøgende hele dagen.
Er der ønske om at deltage / opstille en bod, er sidste frist for tilmelding: 10. januar til:
Kirsten Petersen – telefon: 74 52 09 81 eller pr. mail: kip@abpd.dk

Årets første udstilling er med kunstneren Per Oscar Jensen, Esbjerg, der viser malerier – jf. vedlagte invitation til fernisering: lørdag d. 20. januar kl. 14 – 16.
Se mere på www.peroscar.dk

Den adviserede fotoudstilling i marts måned på VUC SYD aflyses, da det ikke er lykkedes at få en aftale med udstiller / udstillere, hvilket bestyrelsen beklager.

Kunstrejsen 2018 går til Fyn – jf. vedlagte/udsendte program med tilmelding.
Der bliver lejlighed til at komme tæt på ældre og nutidige fynske kunstnere, som gennem tiderne har markeret og markerer sig i den danske kunstverden godt inspireret at det fynske landskab.
Bestyrelsen håber på god tilslutning – forhåndsinteressen har været tilstrækkelig stor til at planlægge og tilbyde turen. Medlemmer, der har tilkendegivet interesse, skal også tilmelde sig snarest.
Tilmeldingsfristen er 1. februar – med samtidig indbetaling af depositum på 900 kr. pr. deltager i Arbejdernes landsbank – 5386 0305488.
Som optakt til kunstrejsen har vi fået en aftale med tidligere museumsinspektør kunsthistoriker Christian Kortegaard Madsen, Johannes Larsen Museet i Kerteminde til at holde et foredrag i Det gamle Havnekontor torsdag, d. 1. marts kl. 19 – 21 med overskriften:
“Fynsk malerkunst: Christine Swane og Johannes Larsen – søskende og malere”.
Alle interesserede er meget velkomne.
Entre: 40 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke medlemmer – inklusiv kaffe/te med småkager.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet i Haderslev.

Generalforsamling 2018 finder sted: onsdag d. 14. marts kl. 18.30 på VUC SYD – Fyrtårnet.
Efterfølgende lodtrækninger om en lang række indkøbte kunstværker.
Afslutning på traditionel vis med spisning – tilmelding og for egen betaling.
Indkaldelse med dagsorden udsendes i begyndelsen af februar.
Sæt venligst kryds i kalenderen.

Tegn et nyt medlem inden 1. april og vær med i lodtrækning om et kunstværk af Rasmus Bjørn.

Bedste hilsner
Bestyrelse