Med Mogens Davidsen, Bodil Arbjerg Lundby, Dan Thuesen, Malene Hansen, Ghita Beck Svensen og Hanne B. Sønnichsen.

Mogens Davidsen:

Jeg fremstiller skulpturer i bronze og keramik. Keramikken er brændt som RAKU. Jeg er inspireret af menneskekroppen, fossiler, kropslige fragmenter og konstruktioner.

Lars Lisberg, Kunstavisen om Bodil Arbjerg Lundby:

“Der er i stenskulpturerne en egen værdighed og reflekterende ro, og når jeg kommer tættere på dem og bliver dus med dem, træder der markante personlighedstræk frem i det enkelte værk. Og det er et af styrkefelterne i billedhuggeren Bodil Arbjerg Lundbys arbejder. Hendes værker er markante, sensitive og meget nærværende i deres formsprog. De er stenansigter med løftede øjenbryn, det milde åsyn med det nysgerrige udtryk og det lidt knugede varme og gådefulde i sig. Skulpturerne er ganske rå, og der kan anes en stille indadvendthed.

Et andet af Bodil Arbjerg Lundbys kendetegn: uhildet, fordomsfri og med stor sanselig indlevelse vibrerer hendes større og mindre Stenprofiler.”

Om Hanne B. Sønnichsen:

Hanne i Højer blev etableret i 1990 – rammen om virksomheden var de første år det tidligere tømrerværksted på adressen – i 2001 blev den nye butiksbygning indviet og tømrerværksted blev væveværksted. I disse rammer fremstilles og sælges kunsthåndværk fra min egen produktion og ting fra dygtige kolleger og producenter, alt sammen noget jeg gerne selv ville eje. Mine egne produkter er hovedsagelig fremstillet af uld, men jeg bruger dog også andre naturlige materialer. I værkstedet arbejdes med vævning, strikning og grundlaget for alt dette er glæden ved at tegne og male. Naturen er den evige kilde til inspiration – ligesom oplevelser og indtryk fra rejser ofte er at spore i mine arbejder. Mit arbejde er egentlig mere en livsstil – min mand og jeg har vort hjem på samme adresse og det hele har han tegnet og bygget – på denne måde er der stor sammenhæng i vort liv.

Nini Duncan skriver om Ghita B. Svensen:

Det er marsklandets enkle linier og fantastiske lys, der er udgangspunktet for Ghitas kreativitet. Uanset hvilken kunstnerisk gren hun beskæftiger sig med – maleri, grafik, keramik, bronze – kommer denne musiske enkelthed til udtryk i værkerne. Ikke underligt, for Ghitas Svensen er født og opvokset i marsklandet, og har valgt at bo i en af de gamle fredede marskgårde i landsbyen Højer.

Man kan i Ghitas arbejder se en enkel krøllestreg som bliver til en flok får i et grafisk blad, til andre tider er det slusens karakteristiske silhuet som bliver anet i de poetiske malerier, og marskens mennesker skildres med ynde og indsigt i de støbte figurer. Maleriet et det primære udtryksmiddel, og i det mestrer hun lyset på en måde så man forstår at uden mørke – intet lys.

Ghita Svensen har udstillet i indland og udland – og har blandt andet udført udsmykningsopgaver for: Statens Institut for Folkesundhed i København, Mommark Handelsskole på Als, Kommunedata i Odense, VUC Ribe, RGW på Rømø og DR Syd.

Dan Thuesen: Maler og grafiker.

Udannelse:

Det Jyske Kunstakademi 1968-72.

Udsmykninger bl.a.:

Teatersalen Højer ungdomsskole, 1991.

Illustreret Digtsamling “HER”, Eske K. Mathiesen, Brøndum Forlag, Kunst og Kunstnere i Sønderjylland, 1989. Kunstvejviser med Broby Johansen i Grænselandende, Sønderjylland og Bornhold, 1982.

Solgt til: Aabenraa Museum, Tønder Rådhus, Tønder Museum.

Medlem af: Grænselandsudstilling, Mejlen, B.K.F. Kunstnersamfundet.

Nylige senere udstillinger: 2008: Grenå Kunstforening; Sleswig Holsteinische Landesbibeliotek.

2009: Kunstmuseum Heikendof;

Haderslev Kunstforening; Galleri Skovgaard Flovt; Galleri Strædet Møgeltønder; Ågalleriet Frederiksværk; Palæfløjen Roskilde.

Se mere om Mogens Davidsen her: http://www.hoejerkunstogkultur.dk/185557069

Se mere om Bodil Asbjerg her: http://www.arlu.dk/

Se mere om Dan Thuesen her: http://www.marskensmaler.dk/

Se mere om Ghita Beck Svensen her: http://www.ghitas.dk/

Se mere om Hanne B. Sønnichesen her: http://www.hanne-i-hojer.dk/