Kunsten i det 20. århundrede, en rost foredragsrække i Kunsthuset

OBS: Ny lokation for foredrag i 2024: 

De tre forårs foredrag i 2024, af mag. art Ole Jul, er flyttet til Historie Haderslevs Læsesal i Bispen på 2. sal. Det drejer sig om foredragene 20. februar kl. 19, 12. marts kl. 19, og 16. april kl. 19.

FORHISTORIEN. 1880-TALLET

GENNEMGANG AF DE VIGTIGSTE PERIODER

Foredragsrække 2023/24 af kunsthistorikeren, Mag.art. Ole Jul

26. september 2023, kl. 19-21, Kunsthuset, inkl. pause

ROMANTIKKEN OG REALISMEN

Romantikkens ide dukker op igen i ismernes tid. I symbolisme, surrealisme og psykedelic.

Realismen indleder ismernes tid og er konstant til stede.

17. oktober 2023, kl. 19-21, Kunsthuset, inkl. pause

IMPRESSIONISMEN OG EKSPRESSIONISMEN

Impressionisme og ekspressionisme sætter for alvor det abstrakte på dagsorden.

Begge skildrer de det moderne livs vilkår og igangsætter modernismen.

28.november 2023, kl. 19-21, Kunsthuset, inkl. pause

OBS: Dette foredrag er pga. vandskade flyttet til Månen, Bispen. 

ART NOUVEAU OG SYMBOLISME

Art nouveau og symbolisme gør fælles sag om bedre livsvilkår.

Art nouveau udadvendt, æstetisk og materielt. Symbolismen indadvendt, åndeligt søgende.

Foråret 2024

MODERNISMEN. 1900-TALLET

ÉN GRUNDLÆGGENDE ISME

 

20. februar 2024, kl. 19-21, Ny lokation: Historie Haderslevs Læsesal i Bispen på 2. sal, inkl. pause

MODERNISME

Modernismens begyndelse er den ’travleste’ tid i hele kunsthistorien med et mylder af ismer, strømninger og tendenser. Men der er ti ismer, det er nødvendigt at omkredse.

12. marts 2024, kl. 19-21, Historie Haderslevs Læsesal i Bispen på 2. sal, inkl. pause

SENMODERNISME

Tiden efter en verdenskrig sætter sine spor både første og anden gang. Også i Danmark.

I mellemkrigstiden eksporterer Europa kunstnere til USA, og USA fornyr europæisk kunst.

16. april 2024, kl. 19-21, Historie Haderslevs Læsesal i Bispen på 2. sal, inkl. pause

POSTMODERNISME

Modernisme og postmodernisme er orden versus kaos, enkelhed versus mangfoldighed.  Postmodernismen formår at forstyrre, men ikke knække modernismen. Tiden er fortsat post.

Tilmelding til foredragsrækken 475 kr. for medlemmer af HKF, ikke-medlemmer 550 kr.  Tilmelding senest d. 1. september med indbetaling af deltagergebyr på 5479-3385008, spørgsmål om tilmelding og betaling bedes rettet til kasserer Carsten Moos på 25 39 27 42. Velkommen!