Generalforsamlingen er udsat – nyt tidspunkt oplyses senere. 

Indkaldelse til generalforsamling 2020.
Haderslev Kunstforening, onsdag, d. 11. marts kl. 18.30
Haderslevhus, Slotsgade 33, Haderslev.

Parkering ved f.eks. Høppners Gård, Håndværkerparken, Jomfrustien, eller ved Naffet.
Haderslev d. 21. februar 2020

Dagsorden for generalforsamlingen:

Pkt. 1 Valg af dirigent.
Pkt. 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for foreningens virksomhed 2019 v. formanden.
Pkt. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 2019 v. kassereren.
Pkt. 4. Forelæggelse og godkendelse af budget 2020 og fastsættelse af kontingent v. kassereren.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Pkt. 5. Ændringsforslag vedr. foreningens vedtægter v. formanden
Pkt. 5. Indkomne forslag (skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalfor-
samlingen).
Pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i h.t. vedtægterne:
a) 4 bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
Kirsten Juhl- ønsker ikke genvalg
Kirsten Petersen, ønsker genvalg
Jørn Andersen, – ønsker ikke genvalg
Erik Kock, – ønsker ikke genvalg
b) 3 suppleanter – på valg er:
Grethe Borg, -ønsker ikke genvalg
Dorthe Clausen, – ønsker ikke genvalg
c) Valg 2 revisorer:
Erik Petersen – ønsker ikke genvalg
Henning Christoffersen – modtager genvalg
d) og 1 revisorsuppleant.
Poul-Erik Hansen – ønsker ikke genvalg.

Pkt. 7. Eventuelt.
Lodtrækninger af indkøbte værker i 2019 
Beholdningen af kunstværker opdeles i to portioner/puljer:
1 pulje til lodtrækning blandt fremmødte medlemmer,
1 pulje til lodtrækning blandt alle foreningens medlemmer.
Har man vundet ved den første lodtrækning (ved fremmøde), kan man ikke vinde igen ved anden
lodtrækning, som alle foreningens medlemmer deltager i.
Gevinsterne kan beses på Haderslevhus en halv time før generalforsamlingens start kl. 18.30.

Spisning kun m. tilmelding.

Efter generalforsamlingen og lodtrækningerne serverer Haderslevhus traktement med lokale råvarer incl.1
genstand – kuvert pris 150 kr. – betales kontant ved tilmelding pr. netbank til: NYKREDIT: regnr.5479
konto nr. 3385008 eller pr. Mobile Pay:198984, – husk at skrive navn/-e
Tilmelding og betaling til spisning bedes ske senest:
Onsdag d. 4. marts pr. mail.
Der kan ikke betales kontant ved indgangen.

Spisebillet og kupon til lodtrækning udleveres ved indgangen d. 11. marts på Haderslevhus.
p.b.v
Hans Vilhelm Bang
Fmd