Om Katrine Nyholms værker:

“Tegl og Stentøj 

”Dekonstruktion af en mursten” er et projekt der undersøger og udfordrer den klassiske mursten. 

En murstensvæg er ornamental, dannet af en systematisk sammenføjning af teglsten, det gentagne mønster, stenenes størrelse og forskydning.

(Mine) forsøg og overvejelser fører til en ny form. Denne form undersøges i forhold til materiale, overflade, skala – og ikke mindst hvad der sker når formen gentages, bliver til et ornament. Lys og skygge, afstand og rum er afgørende for udtrykket. 

_____________________________

Reliefferne er flader af tysk rødler eller hvid kakkel-masse. Bearbejdet, modeleret og præget af strukturer der antyder det figurative, det ornamentale.  

Glaseret og brændt på 1260 grader.

(Ornamentet har altid interesseret mig. Mit studie og arbejde med Tekstiltryk på Kunsthåndværkerskolen i beg af 70’erne åbnede en verden af form, mønstre, rytme. Senere fik det betydning for mit arbejde med video og film; fornemmelsen for billede, lyd, tid (pausen) rum og bevægelse er afgørende for at lave film. Og da jeg begyndte på keramikken for 15 år siden, var det mønstre og ornamentik i islamisk kunst der blev mit afsæt og arbejdet med klinker og fliser.)”

Om Jon Erik Nyholms værker:

“I mit billedsprog er jeg bl.a optaget af det Japanske begreb Ma ift. tid, sted og komposition. 

Konceptet Ma er en filosofisk tanke, der vedrører alle aspekter af livet. Det er blevet beskrevet som en pause i tid, et interval eller tomhed i rummet. Ma er et udtryk for; at hvis der ikke er tid, kan intet vokse. Med afsæt i denne filosofi drager jeg paralleller til min egen praksis, måden at anskue tid og rum. I værket bruger jeg feks store trykte (grafisk højtryk) felter, hvor der i sammenspillet med malede kompositioner opstår en usynlig energi, hvor det usagte får en stemme. Altså er det i det negative rum, mellem objekter og flader at meningen skabes. For hvad der ikke er der, er lige så vigtigt, hvis ikke mere, end hvad der allerede er.”

Fernisering afholdes d. 18.01.2020. Mere information følger.

Katrine Nyholm

Katrine Nyholm

Jon Erik Nyholm

Jon Erik Nyholm

Eksempler på Jon Erik Nyholms værker:

Jon Erik Nyholm
Jon Erik Nyholm
Jon Erik Nyholm
Jon Erik Nyholm

Eksempler på Katrine Nyholms værker:

Katrine Nyholm
Katrine Nyholm
Katrine Nyholm