Floating Platforms I af Annette Gerliff

Fragtmenter af rum – en udstilling med Annette Gerliff (født Aalborg 1971). Se invitationen til udstillingen ved at trykke her.

Annette Gerliff om sine værker:

Jeg arbejder med maleri, grafik, tegninger, collager og installation

I mine værker arbejder jeg med rumskabende linjer, geometriske former, opløste rum og fragmenterede arkitekturer. Jeg undersøger form, farve, rum, materiale og bevægelse. Mine værker tager form som mennesketomme kulisser, hvor beskueren kan træde ind i billedets rum og selv blive en del af fortællingen.  

Jeg er optaget af byens rum, de tomme rum, der hvor historien har fundet sted – eller vil finde sted. Jeg er optaget af rummet i rummet – porte, åbninger, baggårde. Jeg er optaget af perspektivet – linjerne der vandret mod det uendelige, som et symbol på tiden der går. Jeg prøver med mine malerier, at give et øjebliksbillede af en verden i konstant forandring. Et rum til fordybelse og eftertænksomhed – et ”stille-rum”.

Jeg er optaget af de mønstre, forløb, flader, former og farver der udspiller sig i byens rum. Jeg sampler indtrykkene, bearbejder dem, og omsætter dem i en kunstnerisk kontekst. 

Jeg undersøger, via små studier og collager, materialer og dets indbyrdes samspil. Jeg undersøger, hvordan jeg kan tilføre mine værker flere lag af samme materiale – lærred på lærred – papir på papir. Jeg undersøger, hvordan jeg kan tilføre mine værker lag af forskellige materialer – papir på lærred – tekstil på papir. Jeg komponerer værker ved hjælp af lag af materialer, som danner en rytme – en forskydning – en overlapning – et forløb. Jeg sætter lag på – tager lag af – lapper sammen – syr sammen – limer sammen. 

Jeg undersøger farven – tilstedeværelsen af farven og fraværelsen af farven. Farven som en flade og farven som en kontur. Jeg undersøger sammenstødet af farver – stærke farver, lyse farver. Jeg arbejder med transparenthed og farvemætning. Tynde lag af maling op mod stærke mættede farveflader – det skrøbelige, transparente op mod det kraftfulde – som symbolet på det feminine og det maskuline!”

Houses and Places II af Annette Gerliff
Floating Platforms I af Annette Gerliff
Color sticks I af Annette Gerliff